Home
 • E-mailMay.Hauken@uib.no
 • Phone+47 55 58 46 83+47 415 49 612
 • Visitor Address
  Møllendalsbakken 9, 3. etg.
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Show author(s) (2021). Symptom burden, psychological distress, and health-related quality of life in cancer survivors with pelvic late radiation tissue injuries. Supportive Care in Cancer. 1-10.
 • Show author(s) (2021). Likepersonstøtte og sosial nettverksstøtte som intervensjon. 156-172. In:
  • Show author(s) (2021). Sorg og komplisert sorg. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2021). Ivaretagelse av pårørende ved forventet død. 120-135. In:
  • Show author(s) (2021). Sorg og komplisert sorg. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2019). ”Projekt fra Norge om unge kreftoverlevere i et kræftrehabiliteringsforløb. Betydning av fellesskap og sosial støtte.» .
 • Show author(s) (2019). “Back on Track”: A longitudinal mixed methods study on the rehabilitation of young adult cancer survivors. Journal of Mixed Methods Research. 339-360.
 • Show author(s) (2019). “A limited focus on cancer rehabilitation”—A qualitative study of the experiences from Norwegian Cancer Coordinators in Primary Health Care. European Journal of Cancer Care. 1-8.
 • Show author(s) (2019). Young adult cancer patients’ experiences of private social network support during cancer treatment. Journal of Clinical Nursing (JCN). 2953-2965.
 • Show author(s) (2019). The social network of families living with parental cancer .
 • Show author(s) (2019). The PRIHOT study: Pelvic Radiation Injuries after Cancer Treatment: Symptoms, Quality of Life and Experiences before, along and after Hyperbaric Oxygenation Treatment. .
 • Show author(s) (2019). Prosjektutvikling i helsefagene. Lang -kort er bedre enn kort-lang. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2019). Optimizing social support for families living with parental cancer. Symposium .
 • Show author(s) (2019). Optimizing Social Network Support for Families Living with Parental Cancer: results from a RCT study.
 • Show author(s) (2019). It’s been a life-changing experience!” A qualitative study of young adult cancer survivors’ experiences of the coexistence of negative and positive outcomes after cancer treatment. . Scandinavian Journal of Psychology. 577-584.
 • Show author(s) (2019). Characteristics of the social networks of families living with parental cancer and support provided. Journal of Clinical Nursing (JCN). 3021-3032.
 • Show author(s) (2019). Back on track’ – A mixed method study on rehabilitation of young adult cancer Survivors,.
 • Show author(s) (2019). Anxiety and quality of life of children living with parental cancer.
 • Show author(s) (2018). “I Got My Diagnosis on a Yellow Post-it Note”: Young Adult Cancer Patients' Experiences of the Process of Being Diagnosed With Cancer. Cancer Nursing. E1-E10.
 • Show author(s) (2018). Young adult cancer survivors’ experience of cognitive therapy in cancer rehabilitation.
 • Show author(s) (2018). The social networks of families living with parental cancer.
 • Show author(s) (2018). Rehabilitering i en helsefremmende kontekst. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Kreftbehandlingen var bare halve jobben’ – sen-effekter og prinsipper for rehabilitering.
 • Show author(s) (2018). Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors: Four‐month outcomes of a single‐centre randomised controlled trial. European Journal of Cancer Care. 1-11.
 • Show author(s) (2018). From challenges to resources: A qualitative study of cancer coordinators' experiences of barriers and facilitators to enacting their system-focused tasks. Cancer Nursing. 345-354.
 • Show author(s) (2018). Cancer rehabilitation in primary health care.
 • Show author(s) (2018). Cancer Rehabilitation of Adolescents and Young Adults. 21 pages.
 • Show author(s) (2018). A short life well lived. Palliative care with focus on children.
 • Show author(s) (2017). “Providing Coordinated Cancer Care” – A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing. 463-472.
 • Show author(s) (2017). “Back on Track”: A Longitudinal Mixed Methods Study on the Rehabilitation of Young Adult Cancer Survivors. Journal of Mixed Methods Research.
 • Show author(s) (2017). The effects on children's anxiety and quality of life of a psychoeducational program for children living with parental cancer and their network. Cancer Nursing.
 • Show author(s) (2017). Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial.
 • Show author(s) (2017). Early Interventions Following the Death of a Parent: Protocol of a Mixed Methods Systematic Review. JMIR Research Protocols.
 • Show author(s) (2017). Coping with changes and uncertainty: A qualitative study of young adult cancer patients’ challenges and coping strategies during treatment. European Journal of Cancer Care. 1-10.
 • Show author(s) (2017). Anxiety and the Quality of Life of Children Living With Parental Cancer. Cancer Nursing. 19-27.
 • Show author(s) (2017). A social support intervention for families facing parental cancer: the Cancer-PEPSONE program.
 • Show author(s) (2016). Systematic early intervention for bereaved: study protocol of a pilot randomized controlled trial with families who suddenly lose a partner and a parent. JMIR Research Protocols.
 • Show author(s) (2016). Facing spousal cancer during child-rearing years: The short-term effects of the Cancer-PEPSONE programme—a single-center randomized controlled trial. Psycho-Oncology. 1541-1547.
 • Show author(s) (2016). Facing spousal cancer during child-rearing years: Do social support and hardiness moderate the impact of psychological distress on quality of life? Cancer Nursing. E24-E34.
 • Show author(s) (2016). Anxiety and quality of life of children living with parental cancer.
 • Show author(s) (2016). "It made me think a little different"-A qualitative study of young adult cancer survivors experiences of using cognitive therapy in rehabilitation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 27-44.
 • Show author(s) (2015). «Vi kunne ikke klart oss uten» - Om å være medmenneske også i julen. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2015). Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft. 13 pages.
 • Show author(s) (2015). Optimizing Social Network Support to Families Living With Parental Cancer: Research Protocol for the Cancer-PEPSONE Study. JMIR Research Protocols.
 • Show author(s) (2014). Working toward a good life as a cancer survivor: A longitudinal study on positive health outcomes of a rehabilitation program for young adult cancer survivors. Cancer Nursing. 3-15.
 • Show author(s) (2014). The cancer treatment was only half of the work! A mixed-methode study of rehabilitaion among young adult cancer survivors.
 • Show author(s) (2014). Participating in life again: a mixed-method study on a goal-orientated rehabilitation program for young adult cancer survivors. Cancer Nursing. E48-E59.
 • Show author(s) (2014). Parental capacity and quality of life of children living with parental cancer.
 • Show author(s) (2014). Hverdagen endres dramatisk. BT.
 • Show author(s) (2013). Meeting reality: young adult cancer survivors' experiences of reentering everyday life after cancer treatment. Cancer Nursing. E17-E26.
 • Show author(s) (2011). Student underviser pasient. Bruker, Spesialisthelsetjeneste, Høgskolemodellen (BSH-modellen). En læringsmodell for studenter i opplæring av pasienter og pårørende. .
 • Show author(s) (2011). KaNo? - Rehabilitering av unge som har gjennomgått kreftbehandling.

More information in national current research information system (CRIStin)