Home
Roar Hansen's picture

Roar Hansen

PhD Candidate
 • E-mailroar.hansen@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2017). Normtider til besvær. Evaluering av normtider for hjemmetjenestene i Bergen Kommune. 4. 4. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Kultursensitivitet- Konsekvenser for Sykepleietjenesten.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Innovasjon- En SMART vending? .
 • Show author(s) (2019). Innovasjon i Omsorgsfeltet- Kreativ destruksjon og rekonstruksjon.
 • Show author(s) (2019). Care 4.0- Crisis, reforms and the Phantasmagoria of new infrastructure.
 • Show author(s) (2018). Ny teknologi-ny politisk økonomi? Noen tanker om 'Gevinstrealisering' og 'Tilfredshet' som middel og mål for Omsorgspraksiser.
 • Show author(s) (2018). Hvorfor spiser de ikke kake? Om Innovasjon, teknologi og fremveksten av den nye Helsenæringen.
 • Show author(s) (2018). Arbeidsregimer og regulering av arbeid i Europas nyliberale era.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). The glamour and grammar of innovation: notes on the spectacular reimagination of municipal care in Norway. 29 pages.
Poster
 • Show author(s) (2019). Health Policy in the Desert of the Real.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2022). Multinational crews and multiculturalism.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). Gjenopptagelse av en viktig samtale. Tidsskrift for omsorgsforskning. 89-91.

More information in national current research information system (CRIStin)