Home
Roar Hansen's picture

Roar Hansen

PhD Candidate
 • E-mailRoar.Hansen@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Report
 • Show author(s) 2017. Normtider til besvær. Evaluering av normtider for hjemmetjenestene i Bergen Kommune. 4. 4. .
Lecture
 • Show author(s) 2019. Kultursensitivitet- Konsekvenser for Sykepleietjenesten.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Innovasjon- En SMART vending? .
 • Show author(s) 2019. Innovasjon i Omsorgsfeltet- Kreativ destruksjon og rekonstruksjon.
 • Show author(s) 2019. Care 4.0- Crisis, reforms and the Phantasmagoria of new infrastructure.
 • Show author(s) 2018. Ny teknologi-ny politisk økonomi? Noen tanker om 'Gevinstrealisering' og 'Tilfredshet' som middel og mål for Omsorgspraksiser.
 • Show author(s) 2018. Hvorfor spiser de ikke kake? Om Innovasjon, teknologi og fremveksten av den nye Helsenæringen.
 • Show author(s) 2018. Arbeidsregimer og regulering av arbeid i Europas nyliberale era.
Poster
 • Show author(s) 2019. Health Policy in the Desert of the Real.
Academic literature review
 • Show author(s) 2018. Gjenopptagelse av en viktig samtale. Tidsskrift for omsorgsforskning. 89-91.

More information in national current research information system (CRIStin)