Home
 • E-mailTrond.Linge@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 30
 • Visitor Address
  J. Frielesgt. 1
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Journal articles
 • Linge, Trond Eilev; Bjørgo, Tore; Skår, Øystein; Slinning, Tore. 2015. Funn av kjelke frå jarnalder på Vossaskavlen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Ramstad, Morten; Linge, Trond Eilev. 2015. Reinsjakt i pionertida. Ein nyoppdaga steinalderbupolass i Langfjelldalen. Årbok for Norddal.
 • Linge, Trond Eilev. 2014. Rørsle gjennom fjordlandskapet - om nyfunne bergmalingar på Honnhammar i Tingvoll. Viking. LXXVII: 7-36.
 • Linge, Trond Eilev. 2010. Hus og omnar frå keltisk jarnalder. Om den arkeologiske utgravinga på Sjøholt i 2008. Ørskog historielag årsskrift.
Reports and theses
 • Linge, Trond Eilev. 2007. Mjeltehaugen - fragment frå gravritual. UBAS- Hovedfag/Master. 3. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 140 pages.
Book sections
 • Linge, Trond Eilev. 2006. Båtar på berg utmed havet - om to ristningslokalitetar på kysten av Sogn og Fjordane. artikkel, pages 539-549. In:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja M.; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond K. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Linge, Trond Eilev. 2005. Kammeranlegget i Mjeltehaugen - eit rekonstruksjonsforslag. 33, pages 537-559. In:
  • Goldhahn, Joakim. 2005. Mellan sten och järn - Rapport från det 9:e nordiska bronsålderssymposiet, Göteborg 2003-10-09/12. ISBN: 91-85245-10-0.

More information in national current research information system (CRIStin)