Home
Global and development-related research
Lunch forum

Children for sale?

A conversation about forced and child marriages amongst Syrian refugees with Nuray Yildirim Gullestad (IMDI), Anja Bredal (HiOA) and Åse Gilje Østensen (CMI).

Early marriage, Syrian refugees
Syrian and Lebanese girls huddle round in a group discussion about early marriage at a community centre in southern Lebanon.
Photo:
Russell Watkins/UK Department for International Development

Main content

This event will be held in Norwegian.

En av konsekvensene av krigen i Syria er økningen i tallet på barneekteskap blant syriske flyktninger. Barneekteskap et grovt brudd på menneskerettighetene, men er det tenkelig at det kan finnes tilfeller hvor det vil være et større overgrep å oppløse et ekteskap?

I dette lunsjforumet skal Nuray Yildirim Gullestad (IMDI) og Anja Bredal (HiOA) i samtale med Åse Gilje Østensen (CMI) forsøke å finne svar på dette og en rekke andre spørsmål knyttet til barneekteskap og tvangsekteskap.

  • Hvordan berører disse problemstillingene Europa og Norge gjennom migrasjon?
  • Hvilket vern mot overgrep har barna når de er på flukt?
  • Hvordan skal norske myndigheter håndtere barneekteskap og hvilken rolle bør norsk lov spille i møte med barneekteskap?
  • Hva er konsekvensene av å nekte barnebruder å bo sammen med mannen, eller av å tillate det?

Nuray Yildirim Gullestad er ansatt som rådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIvest) og arbeider med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensinger av unges frihet.

Anja Bredal er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA, og har særlig sett på innvandringspolitikk, tvangs- og barneekteskap og vold i nære relasjoner.

Dette arrangementet er del av seminarserien "Migration: Debating the refugee crisis" som Bergen Ressurssenter arrangerer i samarbeid med  IMER (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen), SKOK (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) og Chr. Michelsen Institute.

Alle arrangementer i serien er gratis og åpen for alle.

Velkommen!