Home
Analysis and PDE
Event

Meeting for women in Norway studying mathematics, Bergen, 2024

Target group: Women in Norway studying mathematics at a master level or third year bachelor program.

Main content

We would like to support and meet other girls studying mathematics and adjacent applied areas:

  • Inspiration and motivation in master's studies and for master's studies
  • The usefulness of mathematics studies in professional life
  • Mathematics and further studies
  • What do participants work in their master's theses?
  • Inspirational lectures from women with professional careers and background from mathematics: Ragni Piene, UiO and Kristin Flornes, Eviny
  • Talk about challenges and opportunities, doubts and difficulties

In the evening there will be a joint dinner.

Fill in the questionnaire preparation for the discussion https://forms.gle/GbdAaNhBUgjVL3W36

The event will take place Friday, February 16, in Bergen, Læringsarenaen, Nygårdsgaten 5, room Nordre Allmenning 3 (1C601). 

 

Day 1

Program.  Place Læringsarenaen, Nygårdsgaten 5, rom Nordre Allmenning 3 (1C601). 

10.15-10.40

Welcome to the Læringarenaen and kick-off-snacks

10.45-11.15

Professor Ragni Piene, UiO, UiO, «Kvinner og matematikk – er det et problem?»

Ragni Piene is a Professor Emerita in mathematics at UiO. She is a former head of the Abel Committee (which decides the Abel Prize) and a former member of the Executive Committee of the International Mathematician Union (IMU).

11.20-11.40

Torunn Jensen, UiB, «Entydig utvidelse for løsninger av Schrödinger-ligningen».

11.45-12.05

Fanny Øverbø Næss, NTNU, "Eksakt statistisk inferens betinget på modellseleksjon".

12.05-12.20

Coffee Break

12.20-13.00

Kristin Flornes, Eviny, «Matematikk – en bakgrunn som gir mange muligheter. Min reise fra oljeutvinning til fornybar energi og forretningsutvikling.»

Kristin Flornes har doktorgrad i matematikk fra NTNU. Hun er seniorrådgiver innovasjon i energikonsernet Eviny, styreleder for batteri og ladeselskapet Ayond og styremedlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Tidligere har hun bl.a. vært styreleder for DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og konserndirektør for NORCE teknologi.

13.00-14.15

Lunch

14.15-14.35Ine Gabrielsen, UiB, «Trekanter, firkanter og polynomer.»

14.40-15.00

Hanne Rønning Berg, UiO, «Bayensiansk statistikk.»

15.05-15.25

Ingrid Bringsvor, UiO, «Byggesteinene i algebraisk geometri.»

15.25-15.45

Coffee Break

15.45-17.15

Discussion led by Stine Marie Berge (NTNU), Mirjam Solberg (HVL)

 

 

18.30-20.30

Dinner