Home
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)
Research seminars

BRIGHT research seminar 2020

BRIGHT's yearly research seminar took place 23.10.2020, at Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6. Participants included affiliated PhD students and Postdocs, as well as advisory committee board members of BRIGHT. Stine Andrea Sognes, student at the Grieg Academy, Department of Music, University of Bergen, contributed with an outstanding musical performance.

bright forskningsdag 2020, avholdt på Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6
Photo:
Louise Bjerrum

Main content

 Programme (Norwegian):
10:00-10:30

Kaffe/te

Velkommen og introduksjon Inger Hilde Nordhus, Elisabeth Flo-Groeneboom, Louise Bjerrum

10:30-11:30

Presentasjoner:

Resultater fra PEXACOG pilotstudie (Silje Haukenes Stavestrand, IKP og Solli DPS)

ENLIGHT-prosjektet: endringer og COVID-AGE (Sander Lindholm Andersen, IKP)

seMei: senter for eMeistring og forskningsdrevet innovasjon (Robin Kenter, IKP)

11:30-11:45Kaffe/te og pausemat
11:45-12:45

Presentasjoner:

Acute effects of light on alertness, cognition, and mood: A systematic review (Louise Bjerrum, IKP)

Musikkterpi i møte med urolige personer med demens (Frode Aas Kristiansen, Institutt for musikk, Griegakademiet)

UngSpotlight - et treningsprogram for ungdommer med presentasjonsangst (Smiti Kahlon, HUS)

13:00-14:00Lunsj-buffet
14:00-14:45

Presentasjoner:

Developing content for an Internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after major despression. Trying and failing (Sunniva Myklebost, IBMP)

Observational instruments for well-being in persons with dementia: A systematic review of content validity and measurement properties (Kristine Gustavsen Madsø, IKP)

14:45-15:00Kaffe/te
15:00-15:45

Presentasjoner:

Effekten av lys på søvn hos sykehjemspasienter med demens (Gunnhild Hjetland, FHI)

Emosjonsgjenkjenning (Endre Visted, IKP)

15:45-16:15

Pausemat og kaffe/te.

Musikalsk innslag ved Stine Andrea Sognes, student ved Griegakademiet

16:15-15:30Avslutning
17:00-18:00Aperitiff. Lokale: Ambrosia (Grand Terminus, 1. etg.)
18:00 -

Festmiddag. Lokale: Ambrosia (Grand Terminus, 1. etg.)