Home
Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics
UiB VISTA Center launched

VISTA CSD launched 15 October 2020

The VISTA Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics (VISTA CSD) was launched 15 October 2020 at the University of Bergen. 

Presentation by I. Berre of the core motivaton for VISTA CSD research
Photo:
Ivar Stefansson for UiB

Main content

See the event here (in Norwegian).

Program (in Norwegian):

  • Åpning ved rektor Dag Rune Olsen
  • Presentasjon av konseptet Vista-senter, ved Ole M. Sejersted, styreleder for Vista
  • Hva skal senteret forske på? Presentasjon av senteret ved professor Inga Berre, leder for senteret
  • Hvorfor bidrar Equinor til dette forskningsprogrammet? ved Bjørn Kåre Viken, Direktør for teknologisamarbeid i Equinor.
  • Hvorfor er senterne viktige for DNVA? ved Kenneth Ruud, Styremedlem i Vista og visepreses i Akademiet, prorektor for forskning UiT
  • Spørsmålsrunde. Kan sendes til asbjorn.leirvag@uib.no
  • Avrunding ved prorektor, Margareth Hagen