Hjem
Senter for ernæring

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Hovedinnhold

Feilernæring og fedme er eit økande problem. Gruppa forskar på molekylære mekanismar som ligg til grunn for utvikling av fedme og følgjesjukdommar som type 2 diabetes. Vi tek utgangspunkt i prøvar frå pasientar som får behandling for fedme enten i form av fedmekirurgi eller endra kosthald.

Prosjekta inkluderer:

Fedmekirurgi/pasientmateriale frå personar med sykelig overvekt

  • Effekt av ulike typar fedmekirugri på glukosemetabolisme, kardiovaskulær risiko, biokjemiske markører og fenotypiske variablar på kort (6 dagar) og lang sikt (opptil 5 år)
  • Cellulær samansetning av feittvev med isolering og kvantitering av immunceller og andre cellefraksjonar

Molekylære/mekanistiske studiar av feittcellebiologi

  • Mekanistiske studiar i human primærcellekultur av kandidatgen som har endra uttryk i feittvev ved fedme og etter fedmekirurgi
  • Molekylære studiar av in vitro differensiering og bruning av stamceller frå feittvev

Kosthaldsintervensjon

  • FATFUNC-studien - ein randomisert kontrollert studie av kosthald med mykje eller lite karbohydrat hos friske menn med magefedme
  • CARBFUNC-studien - ein randomisert kontrollert studie av kosthald med ulik kvalitet eller mengde karbohydrat hos friske menn og kvinner med fedme
  • OMEGA-studien - ein intervensjonsstudie med tilskot av omega-3 og omega-6 hos friske kvinner og menn med magefedme

 

Les meir på forskningsgruppens nettside.