Hjem

Tysk

Hovedinnhold

Vil du lære eit språk som er enkelt for nordmenn å beherske bra (jf. tysk beherrschen), og kunne snakke med 100 millionar tyskspråklege europearar på morsmålet deira? Vil du kunne lese store forfattarar som Franz Kafka, Günter Grass og Herta Müller på originalspråket? Vil du bli betre kjent med eit sentraleuropeisk område med ein rik kultur?

Fagkoordinator: Kjetil Berg Henjum
Studierettleiar og eksamenskonsulent:

Tyskstudiet gir deg god kjennskap til tysk språk, tyskspråkleg litteratur og kultur, og det set deg i stand til å kommunisere på tysk om faglege og daglege emne.

Eit studium i tysk vil skaffe deg etterspurt undervisningskompetanse i skolen, og gi eit solid grunnlag for å arbeide i næringslivet eller med kulturformidling retta mot det tyskspråklege Europa. Dugleik i tysk er viktig for ein liten nasjon som Noreg, fordi dei tysktalande landa spelar ei sentral rolle i det moderne Europa og Tyskland er vår nest største handelspartnar.

Vi tilbyr 100-nivå-emna på tysk som nettbasert fjernundervisning i tilegg til den tradisjonelle campus-baserte undervisinga. Desse emna har eigne søknadsfristar. 

 

Studer fremmedspråk
Robin eriksen studerer språk fremmedspråk tysk

Den perfekte miksen av språk, historie og kultur

- Når du studerer fremmedspråk får du kunnskap om andre land og deres språk og historie. Vi lærer også mye om hvordan vi kan kommunisere med ulike kulturer, sier Robin Eriksen.

Lektorutdanningen
Bilde av lektor Inger-Hanne

Trygg i klasserommet fra første dag

– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.

Lektorutdanningen
Bilde av lektorstudent Linn Eide Borge

Lærer med master i bagasjen

– Jeg har lyst til å bli lærer men samtidig være spesialist på mitt fag. Med UiB sitt lektorprogram får jeg høy faglig kompetanse og flere valgmuligheter, sier Linn Eide Borge.

møt ein professor
Bilde av tyskprofessor Sissel Lægreid

Sissel Lægreid: Blir trigga av motstand

Det heile byrja med Kafka. Og kanskje endar det med Kafka også.

Visste du at ...

13 tyskspråklege forfattarar frå fem ulike land har blitt tildelt Nobelprisen i litteratur.