Hjem
Dyreavdelingen
Bruk av dyr

Bruk av dyr i forskning og undervisning ved MED - UiB

Mus og rotter er de mest brukte forsøksdyrene ved det medisinske fakultet. Når man ser bort i fra fisk er de også de mest benyttede forsøksdyrene på landsbasis

Animal use 2010-2019
Bruk av forsøksdyr ved det medisinske fakultet
Foto/ill.:
Aurora Brønstad

Fra 2017 fikk vi nye regler for rapportering av dyreforsøk. Fortsatt er det kreftforskningen som representerer den største bruken.

Til gruppen "andre" hørere metabolske stoffskifte sykdommer som diabetes.

Bruk av gris og rotter har gått ned men bruk av mus øker som følge av tilgang på genmodifiserte musemodeller

Rapporter om bruk av dyr i forskning, testing og undervisning i Norge kan lastes ned fra Mattilsynet