Hjem
Dyreavdelingen
Bruk av dyr

Bruk av dyr i forskning og undervisning ved MED - UiB

Mus og rotter er de mest brukte forsøksdyrene ved det medisinske fakultet. Når man ser bort i fra fisk er de også de mest benyttede forsøksdyrene på landsbasis

Neste
Dyr rapportert 2011-2020
Bruk av forsøksdyr ved det medisinske fakultet
Foto/ill.:
A.Brønstad
1/2
Dyr rapportert 2011-2020 etter Formål
Foto/ill.:
A.Brønstad
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Fra 2017 fikk vi nye regler for rapportering av dyreforsøk. Fortsatt er det kreftforskningen som representerer den største bruken.

Til gruppen "andre" hørere metabolske stoffskifte sykdommer som diabetes.

Bruk av gris og rotter har gått ned men bruk av mus øker som følge av tilgang på genmodifiserte musemodeller

Rapporter om bruk av dyr i forskning, testing og undervisning i Norge kan lastes ned fra Mattilsynet