Hjem
Dyreavdelingen
Rapportering av dyreforsøk

Rapportering av forsøk med dyr

Innen 1 mars hvert år må forskere rapportere inn bruk av dyr i foregående år

Man må rapportere antall dyr, dyreart, og formål.

I tillegg fra 2018 skal man rapportere faktisk belastninggrad - og den trenge ikke være den samme som den man estimerte da man søkte om tillatelse i FOTS.

Spørsmål om rapportering

Spørsmål om rapportering kan stiles