Hjem
Dyreavdelingen

Priser og egenandeler

Hva koster det å ha dyr oppstallet ved Dyreavdelingen? - Prislisten finnes som vedlegg nederst på siden

Hovedinnhold

Hvordan er prisene beregnet?

I arbeidet med å kartlegge kostnader og fastsette priser har en brukt TDI-modellen.

TDI-modellen blir lagt til grunne når det skal søkes om prosjektstøtte fra NFR og er utarbeidet av UoH (Universitets- og høyskolesektoren). 

Interne brukere har blitt fakturert 25% av totalkostnad basert på TDI-modellen - denne egenandelen vil økes gradvis til 35% i 2022.

Eksterne brukere faktureres full pris pluss et ovpålagt (minimalt) påslag for formell fortjeneste.

Eksterne brukere er brukere som benytter seg av midler håndtert av en annen organisasjon enn Universitetet i Bergen, det vil si at fakturamottaker er en annen organisasjon (selv om prosjektleder kan være UiB-ansatt). Universitet kan ikke subsidiere eksterne brukere, noe som vil oppfattes som prismanipulasjon og være mot norsk lov.

I tillegg er det lovpålagt å legge til merverdiavgift på omsetning, også mellom samarbeidende institusjoner.

Helse Bergen og Helse Vest er per definisjon eksterne brukere av Dyreavdelingen.

Forsknings-samarbeid om infrastruktur

Ved Dyreavdelingen er det utarbeidet priser basert på totale kostnader ved enheten og beregnet enhetspriser (se egne prislister). Prisene oppdateres årlig den 1. januar. De interne prisene gjelder alle bidragsprosjekter til forskere som har sine prosjekter innenfor UH-sektoren og helseforetakene.

Dersom det gjøres bidragsforskning ved Dyreavdelingen som del av samarbeidsprosjekt med samarbeidende institusjoner (UH-sektoren utenom UiB og helseforetakene), brukes interne priser. Ved fakturering utenfor UiB påløper merverdiavgift.

Dersom Dyreavdelingens tjenester brukes til andre formål enn bidragsforskning med samarbeidende institusjoner, betales det markedspris (prisliste) + merverdiavgift.

Mer om priser ved MOF: https://www.uib.no/mofa/67221/kostnadsdeling-og-medforfatterskap

Maksantall bur på et prosjekt

Merk at ved prosjektoppstartmøte vil du bli bedt om å beregne et maksantall bur prosjektet kan ha stående samtidig.

Tenk realistisk, spør driftslederne ved dyrestallene om du er i tvil. Ved overtredelse vil dyrestallen fakturere ekstra pris per overskytende bur. Dette er fordi prosjektene står i kø for å få tilgang, og Dyreavdelingen må kunne ha en viss forutsigbarhet for å kunne ta inn nye prosjekter, og beregne sin kapasitet.

For avl legges det på et avlstilegg (se nednfor)

Hvordan beregne kostnad på et prosjekt?

Din totalpris er avhengig av mange faktorer:

  • hvor mange dyr skal du ha oppstallet til enhver tid,
  • hvor mange dyr kan du ha i hvert bur (Du kan og lese mer om burtyper her)
  • hvor lenge trenger du å ha dyrene oppstallet,
  • er det et avlsprosjekt,
  • trenger du ekstra assistanse fra dyreteknikerne foruten vanlig stell/mat/vann,
  • skal du bruke MR eller annet spesialutstyr,
  • vil dyrene dine være infisert med et patogen,
  • hvor mye kommer du til å bruke operasjonsrom...

Ledelsen ved Dyreavdelingekan hjelpe deg litt på vei.

Kontakt oss og ta en prat!

Spørsmål om priser og egenandeler