Hjem
Dyreavdelingen

Vanlige mangler ved FOTS søknader

Under finner du en oversikt over de vanligste mangler ved søknader som gjør at de ikke kan godkjennes eller som forsinker behandlingstiden.

Hovedinnhold

Det er noen gjengangere i søknader som det kan være fornuftig å rette opp før innsending av en søknad

Vanlige formelle feil

Forsøkssammendrag (jf forskriften § 8)

Forsøkssammendraget skal være anonymt og ikke inneholde navn og adresser til brukeren eller involverte personer.
Forsøkssammendraget skal heller ikke inneholde opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.
Forsøkssammendraget skal være lett forståelig for allmennheten og skal beskrive
1.forsøkets formål
2.forventede skadevirkninger på dyrene
3.forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi
4.hvor mange og hva slags dyr som skal brukes
5.hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves.

Belastingsgradvurdering mangler

Mer om belastningsgrad

Manglende dokumentasjon om opplæring

Det må framlegges dokumentasjon på opplæring for alle prosjektmedrabeidere.

Utadnning fra UiB: Personell må ha grunnmodulen (LAS301) + en av de artsspesifikke modulene (302/303) for å dekke kravene i vedlegg E.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%c3%b8ksdyrl%c3%a6re-kurs-2016#

Personer som skal utføre prosedyrer på dyr må i tillegg dokumentere praktiske ferdigheter.

https://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/67659/krav-til-dokumentasjon-av-praksis-personer-som-utf%c3%b8rer-prosedyrer-p%c3%a5-dyr#

  • Eksempel på praksisattest kan lastes ned her:
  • Det er den enkelte søker eller prosjektmedarbeiders ansvar å holde sin CV oppdatert og dokumentasjon på opplæring tilgjengelig. Forslag til CV kan lastes ned her:

Andre vanlige mangler

  • Anestesi og/eller analgesi er ikke spesifisert eller utilstrekkelig, som for eksempel:
    •  ”Vi bruker samme anestesiprotokoll som i tidligere forsøk”
    •  Manglende doseangivelse.
    •  Anestesiprotokoll uten analgetisk effekt ved langvarige invasive prosedyrer og/eller kirurgiske inngrep (inkludert akuttforsøk) uten postoperativ analgesi/smertebehandling.
    • Bruk av NSAID frem for opiater ved større inngrep (buk-/brysthule, benvev/benhinne) i forsøk hvor opiater ikke er metodologisk kontraindisert.
  • Prosjektdeltaker eller søker uten forsøksdyrkurs.
  • Manglende begrunnelse for antallet forsøksdyr, som for eksempel:”based on prior experience” (uten pilotforsøk)
  • Søk etter alterntiver er for snevert eller ikke tilfredstillende
  • Score sheet mangler/humane endepunkter og tiltak er uklare.
  • Unødvendig invasive metoder
  • Tumorforsøk hvor tumorbelastning overstiger 15 % av kroppsvekten (20 % av kroppsvekten ved terapiforsøk)
  • Søknad som medører betydeling vekttap > 15 %, smitteforsøk med forventet alvorlige symptomer/død, smertevoldende forsøk, tåtuppklipping, feltforsøk, belastende tumorforsøk.
  • Induksjon av kolitt ved hjelp av dekstran sulfat (belastende forsøk - sentral behandling)

Referanse

EU kommisjonen har utarbeidet veiledning for vurdering av prosjekter. Den kan være verdt å lese for deg som skal skrive søknad om tillatelse til dyreforsøk. Den kan lastes ned her