Hjem
Dyreavdelingen

MR maskin for smådyr

Foto/ill.:
Eli Vidhammer

Hovedinnhold

På Vivarium har vi en 7.0 Tesla smådyr MR maskin, installert i 2004. Denne blir driftet av MIC (Molecular Imaging Center), og all booking går gjennom dem. Se mer informasjon her.