Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Ekspedisjon til Dronning Maud Land

Joachim Jacobs deltar på en geologisk ekspedisjon i fjellkjeden i Dronning Maud Land

Neste
Bilder fra naturen i Antarktis
Geo-team i Dronning Maud Land Fra venstre: Joachim Jacobs UiB, Synnøve Elvevold NPI, Ane Engvik NGU, Per Inge Myhre NPI
Foto/ill.:
Joachim Jacobs
1/4
Snø i Antarktis
Geo-team under sikkerhetskurset i Dronning Maud Land
Foto/ill.:
Joachim Jacobs
2/4
Fjell i Antarktis
Geologisk feltarbeid i DML med Stabben i bakgrunn.
Foto/ill.:
Joachim Jacobs
3/4
Geoskisser i fjellet i Antarktis
Joachim Jacobs, feltarbeid i Dronning Maud Land, Antarktis
Foto/ill.:
Joachim Jacobs
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Nå denne sørsommeren deltar Joachim Jacobs på en geologisk ekspedisjon til fjellkjeden rundt Troll stasjonen, i Dronning Maud Land (DML) på Antarktis. Ekspedisjonen ledes av Synnøve Elvevold ved Norsk Polarinstitutt og gruppen består av fire geologer fra tre institusjoner i Norge - Synnøve Elvevold og Per Inge Myhre fra Norsk Polarinstitutt, Ane K. Engvik fra NGU og Joachim fra Geo, UiB.

Gruppen ankom Antarktis 3. januar og geologene er dermed nå godt i gang med sine feltarbeid. Fjellkjeden i Dronning Maud Land er en av de tre store fjellkjedene i Antarktis, og spiller en sentral rolle for kunnskapen om syklusene til superkontinentene. Bedre kunnskap om grunnfjellet til Dronning Maud Land er nøkkelen til en bedre rekonstruksjon av disse syklusene, spesielt fra Rodinia til Gondwana.

Les mer fra Geoviten her eller Norsk Polarinstitutts blogger her.