Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Ny Doktorgrad

GRAHAM LEWIS GILBERT disputerte for ph.d.-graden 17.1.2018

Group pic after defence
Fra venstre: Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen (interntmedlem i komiteen); Professor, Michel Allard, Université Laval, Canada (opponent); Professor Jan Piotrowski, Aarhus Universitet, Danmark (opponent), Graham Lewis Gilbert, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen / UNIS; Førsteamanuensis II Marius Opsanger Jonassen, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen / UNIS (leder av disputasen); Professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen, instituttleder ved UNIS Arctic Geology department (veileder).
Foto/ill.:
Anders Bjørnsen Kulseng

Hovedinnhold

MSc. GRAHAM LEWIS GILBERT disputerte for ph.d.-graden:

Tid:        Onsdag 17. januar 2018, kl. 13.15
Sted:     Lassegrotta, UNIS

Avhandlingens tittel: "Cryostratigraphy and sedimentology of high-Arctic fjord-valleys"

Opponent: Professor, ph.d. Jan Piotrowski, Aarhus Universitet, Danmark
Opponent: Professor, ph.d. Michel Allard, Université Laval, Canada                                        
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient. Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen: Førsteamanuensis II, Marius Opsanger Jonassen, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen / UNIS

Institutt for geovitenskap gratulerer!