Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Publikasjon i Nature Communications Earth & Environements

Rekonstruksjon av nedsmeltingen av det siste Eurasiske isdekket

Forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har sammenstilt geologiske data knyttet til den siste deglasiasjonen av det Eurasiske isdekket med særlig fokus på sokkelområdene.

Konfigurasjonen og tykkelsen til det Eurasiske isdekket like før og etter oppsprekking i Nordsjøen (a og b) og i Barentshavet (c og d)
Foto/ill.:
Berit Hjelstuen

Hovedinnhold

Basert på eksisterende sammenstillinger for landområdene og nye for havområdene, har isdekkets utvikling fra 25 til 10 tusen år siden blitt rekonstruert ved hjelp av ismodellering. Sammenholdt med informasjon fra sedimentkjerner fra dyphavet, som viser hvordan den såkalte Golfstrømmen langs norskekysten har endret seg i denne perioden, har man kommet fram følgende konklusjoner:

  1. Oppsprekkingen av det store sammenhengende Eurasiske isdekket til tre adskilte isdekker (over Skandinavia, Barentshavet og De britiske øyer) skjer i de marine områdene og kan knyttes til destabilisering av de største isstrømmene.

  2. Norskerenna-isstrømmen begynner å trekke seg tilbake fra eggakanten tidlig i deglasiasjonsforløpet og oppsprekkingen av isdekket i Nordsjøen skjer for 18.7 tusen år siden. Dette indikerer at smelting knyttet til tilstedeværelse av varme vannmasser i Norskehavet har hatt mindre betydning for nedsmeltingen i denne regionen.

  3. I nord skjer tilbaketrekkingen av Bjørnøya-isstrømmen og oppsprekkingen av isdekket i Barentshavet flere tusen år senere, og her er det sannsynlig at eksponeringen av de dypere deler av isstrømmen mot varmere vannmasser har spilt en vesentlig rolle.

 

Referanse: Sejrup, H.P., Hjelstuen, B.O., Patton, H., Esteves, M., Winsborrow, M., Rasmussen, T.L., Andreassen, K., Hubbard, A., 2022. The role of ocean and atmospheric dynamics in the marine-based collapse of the last Eurasian Ice Sheet. Nature Communications Earth & Environment 3. Article number: 119(2022). https://doi.org/10.1038/s43247-022-00447-0.