Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
News

GEOV102 studentfelt

17.-20. april har feltdelen av GEOV102 vorte avhalden i fantastisk vær på Herdla og på Ulven. Ivrige studentar har arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven

Ulven
Foto/ill.:
Andreas L. Viken

Hovedinnhold

Nesten 80 studentar har i løept av veka arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven.