Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Nyhetsarkiv for Geodynamikk og Bassengstudier

Forrige uke fikk vi den gledelige nyheten om tildeling av 3 nye prosjekter. Et 4SWIND prosjekt med Haflidi Haflidason som prosjektleder og to prosjekter som er finansiert av - DeepReservoir-prosjektet hvor Christian Eide prosjektleder. Dette omhandler klorittbelegg i sandsteinsreservoarer, og PALMAR-prosjektet hvor Ritske Huismans er involvert fra GEO, og UiO er koordinator. Der de skal påta... Les mer
On Friday 17. June Edoseghe Osagiede defended his thesis "The structural evolution of rift fault networks: From pre-existing structural controls to topological characterisation of the northern North Sea Rift System"
Hvordan kan havvindturbiner festes til havbunnen og hvordan kan store mengder hydrogen mellomlagres på norsk sokkel? To nye forskningsprosjekter skal gi kunnskapsbidrag til et viktig felt for Norge.
The R/V G.O. Sars has reached day 5 of its 10 day cruise to the offshore wind sites Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II in the North Sea.
Friday 10th of June R/V G.O. Sars set its course towards the southern North Sea to start UiB's first scientific cruise to investigate ground conditions for foundations and anchoring of offshore wind farms.
The first week in June UIB GEO has been hosting the Summer School for the Marie Curie Innovative Training Project "S2S Future: Signal Propagation from Source to Sink for the Future of Earth Resources and Energy". 13 PhD candidates have come from universities in France, Germany, UK, Netherlands, Norway, Spain and Switzerland to learn and work together in western Norway.
Forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har sammenstilt geologiske data knyttet til den siste deglasiasjonen av det Eurasiske isdekket med særlig fokus på sokkelområdene.
Researchers from the Department of Earth Science of the University of Bergen explain in a paper published in Nature Communications how exhumed mantle domes form at magma-poor continental margins and at ultra-slow mid-oceanic spreading systems controlled by frictional shear zones.
Teknologi, miljø, bærekraft, hav, utdanning, omstilling og fremtidssamfunnet er fokus når MatNat-fakultetet og Marineholmen forskningspark ønsker velkommen til folkefest for hele byen.
Vi fikk i går den gledelige nyhet at Tore Klausen, tidligere bachelorstudent, masterstudent, PhD kandidat og post.doc. ved vårt institutt har blitt beæret med Reusch medaljen.
Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.
Geofaglig utveksling - stipendiat Kristian Jensen er på et forskningsopphold ved University of Texas i Austin, Texas, USA for tiden. Vi har her fått et reisebrev fra oppholdet.
Kunngjøring av valg for Institutt for geovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025
Ritske Huismans og Sebastian Wolf deltok på en to ukers felt tur til Andes fjellene sammen med kolleger fra Barcelona University (Prof. Josep Anton Munoz, Dr Nuria Carerra), Pau University (Prof. Jean-Paul Callot), og Total (Dr Jean-Claude Ringenbach, Dr Hugo Freije).

Sider