Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Nyhetsarkiv for Geodynamikk og Bassengstudier

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Realfagsbygget ved UiB for å lære mer om karbonfangst og -lagring, og studere Norges eneste kjerneprøver fra havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.
En ny studie av Björn Nyberg og kolleger inneholder verdens første fullstendige klassifisering av jordens elvekanalbelter i en oppløsning på hele 30 meter.
Den andre uken i april var DeepReservoir-teamet i Ravenglassestuartiet like nord for Liverpool, med prosjektpartnere fra AkerBP, Equinor og universitetene i Oslo, Delft og Liverpool.
17.-20. april har feltdelen av GEOV102 vorte avhalden i fantastisk vær på Herdla og på Ulven. Ivrige studentar har arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven
Nyberg et al. (2023) introduserer Global Channel Belt-modellen (GCB) i en ny publikasjon publisert i Nature Communications.
Forrige uke fikk vi den gledelige nyheten om tildeling av 3 nye prosjekter. Et 4SWIND prosjekt med Haflidi Haflidason som prosjektleder og to prosjekter som er finansiert av - DeepReservoir-prosjektet hvor Christian Eide prosjektleder. Dette omhandler klorittbelegg i sandsteinsreservoarer, og PALMAR-prosjektet hvor Ritske Huismans er involvert fra GEO, og UiO er koordinator. Der de skal påta... Les mer
On Friday 17. June Edoseghe Osagiede defended his thesis "The structural evolution of rift fault networks: From pre-existing structural controls to topological characterisation of the northern North Sea Rift System"
Hvordan kan havvindturbiner festes til havbunnen og hvordan kan store mengder hydrogen mellomlagres på norsk sokkel? To nye forskningsprosjekter skal gi kunnskapsbidrag til et viktig felt for Norge.
The R/V G.O. Sars has reached day 5 of its 10 day cruise to the offshore wind sites Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II in the North Sea.
Friday 10th of June R/V G.O. Sars set its course towards the southern North Sea to start UiB's first scientific cruise to investigate ground conditions for foundations and anchoring of offshore wind farms.
The first week in June UIB GEO has been hosting the Summer School for the Marie Curie Innovative Training Project "S2S Future: Signal Propagation from Source to Sink for the Future of Earth Resources and Energy". 13 PhD candidates have come from universities in France, Germany, UK, Netherlands, Norway, Spain and Switzerland to learn and work together in western Norway.
Forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har sammenstilt geologiske data knyttet til den siste deglasiasjonen av det Eurasiske isdekket med særlig fokus på sokkelområdene.
Researchers from the Department of Earth Science of the University of Bergen explain in a paper published in Nature Communications how exhumed mantle domes form at magma-poor continental margins and at ultra-slow mid-oceanic spreading systems controlled by frictional shear zones.
Teknologi, miljø, bærekraft, hav, utdanning, omstilling og fremtidssamfunnet er fokus når MatNat-fakultetet og Marineholmen forskningspark ønsker velkommen til folkefest for hele byen.

Sider