Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Nyhetsarkiv for Geodynamikk og Bassengstudier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nye æresdoktor, Christopher Aiden-Lee Jackson, æres for sin forskning som har hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og utvinning av naturressurser. Og for sin innsats for mangfold, inkludering og likestilling.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen har gleden av å kunngjøre den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor til professor Christopher Aiden-Lee Jackson – en ledende stemme innen geovitenskap.
Torsdag 30. November 2023 forsvarte Hannah Elizabeth Petrie sin PhD avhandling: An integrated geological characterization of marine ground conditions in the North Sea
Fredag 24. november disputerte Martin Kjenes med avhandlingen «Lithological controls on architecture and development of igneous intrusions in sedimentary basins».
Den årlige feltturen i GEOV107-"Innføring i sedimentologi" ble avholdt i forrige uke, og gikk som vanlig til Sorbas i Spania. 71 studenter og 5 ansatte ved GEO var med. Se flere bilder på Facebook.
Martin Kjenes had on 14. November his trial lecture "On the interplay between magmatism and earthquakes". Martin will defend his PhD thesis next week, on Friday 24. November.
Sommerens tokt med G.O.Sars og Ægir er blitt laget en flott reportasje av i NRK
Håvard Stubseid og hans kolleger har nettopp publisert en ny artikkel i Nature communication.
Martin Fernø, Jan Martin Nordbotten og Atle Rotevatn fikk Det Matematisk-Naturvitenskaglige fakultet sin formidlingsprisen 2022.
Mandag 19. Juni 2023 forsvarte Åse Hestnes sin PhD avhandling: The post-Caledonian tectono-thermal evolution of Western Norway.
Fredag 16. June 2023 forsvarte Vilde Dimmen sin avhandling "Geologic controls on fluid flow and seismic imaging of faults in carbonate rocks - Insights from quantitative outcrop analysis and reflection seismic modelling" for PhD graden.
Kjersti B. Daae, Maria Jensen, Anne Bjune, Sehoya Cotner, Bjarte Hannisdal, Jorun Nyléhn og Vigdis Vandvik blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Realfagsbygget ved UiB for å lære mer om karbonfangst og -lagring, og studere Norges eneste kjerneprøver fra havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.
En ny studie av Björn Nyberg og kolleger inneholder verdens første fullstendige klassifisering av jordens elvekanalbelter i en oppløsning på hele 30 meter.
Den andre uken i april var DeepReservoir-teamet i Ravenglassestuartiet like nord for Liverpool, med prosjektpartnere fra AkerBP, Equinor og universitetene i Oslo, Delft og Liverpool.
17.-20. april har feltdelen av GEOV102 vorte avhalden i fantastisk vær på Herdla og på Ulven. Ivrige studentar har arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven

Sider