Hjem

Globalisering og utvikling

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilder

Viktige problemstillinger det forskes på er

Hvordan forholdet stat-samfunn er utformet?

Hvordan påvirker statlig organisering mulighetene for demokratisering og folkelig mobilisering i disse landene?

Hvordan utforming og gjennomføring av offentlig politikk på ulike felter er knyttet til makten i administrative systemer.

Les mer om forskningsprofilen her.

Ny bok
Book cover

Sikra likestilling i Sør-Asia?

Professor Ishtiaq Jamil med ny bok om integrering av kjønnsperspektiv i Sør Asia.

Ny publisering
Akram Hossain

Etnisitet, religion og kjønn i demokratiet

PhD Akram Hossain er medforfattar av bokkapitel om demokratiske deltaking i Bangladesh

NY PUBLISERING
James Hathaway

Nybrottsarbeid i forskning på offentlig forvaltning

James Hathaway med ny innsikt om endring i offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia.