Hjem

Globalisering og utvikling

Hovedinnhold

Globalisering og utvikling

Denne siden er for øyeblikket under utvikling. For siste nytt om forskningsgruppen: Trykk her

Viktige problemstillinger det forskes på er

Hvordan forholdet stat-samfunn er utformet?

Hvordan påvirker statlig organisering mulighetene for demokratisering og folkelig mobilisering i disse landene?

Hvordan utforming og gjennomføring av offentlig politikk på ulike felter er knyttet til makten i administrative systemer.

Les mer om forskningsprofilen her.

Medborgernotat
Picture of Endre Tvinnereim

Økt støtte til EU-medlemskap og NATO-tilstedeværelse i Øst-Europa

I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse...

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change
Colourbox

Samfunnsfagene bidrar i den internasjonale klimaforskningen!

Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".