Hjem

Globalisering og utvikling

Illustrasjonsbilder

Viktige problemstillinger det forskes på er

Hvordan forholdet stat-samfunn er utformet?

Hvordan påvirker statlig organisering mulighetene for demokratisering og folkelig mobilisering i disse landene?

Hvordan utforming og gjennomføring av offentlig politikk på ulike felter er knyttet til makten i administrative systemer.

Les mer om forskningsprofilen her.