Hjem
Zuzana Murdochs bilde

Zuzana Murdoch

Professor
 • E-postZuzana.Murdoch@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 47+47 906 76 607
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  Rom 
  19.203
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Zuzana Murdoch er professor i offentlig administrasjon og medlem av forskningsgruppen "Kunnskap, politikk og organisering" ved Universitetet i Bergen. Zuzana forsker blant annet på hvordan tidsrelaterte karakteristikker påvirker komplekse kollaborative styringsnettverk, sosialisering-prosesser i (inter)nasjonale byråkrater, samt spørsmål knyttet til organisatorisk stigma.

Professor Murdoch har utgitt i en rekke tidsskrifter, blant annet Journal of Public Administration Research and Theory, Journal of Politics, Organization Studies, Journal of Management Studies, Public Administration Review, Public Administration, Governance, Journal of European Public Policy, European Union Politics, European Journal of Political Research, og European Journal of International Relations. Hennes ORCID profil finner du her.

Hun har 'temporality', representativt byråkrati, sosialisering, offentlig styring, og EU-politikk som sine hovedfelt.

Utvalgte publikasjoner:

Geys, B., P. Lægreid, Z. Murdoch and J. Trondal (2023), Organizational Stability and Resocialization in Public Administration: Theory and Evidence from Norwegian Civil Servants (1986-2016). Public Administration, early view.

Murdoch, Z., M. MacCarthaigh, and B. Geys (2023), It's About Time! Temporal Dynamics and Longitudinal Research Designs in Public Administration. Public Administration Review, early view.

Geys, B., P. Lægreid, Z. Murdoch and J. Trondal (2023), The Impact of Terrorism on Civil Servants: Longitudinal Evidence from the 22 July, 2011 Attack in Norway. Public Administration Review, early view.

Geys, B. Z. Murdoch and R. Sørensen (2023), Public Employees as Elected Politicians: Assessing Direct and Indirect Substantive Effects of Passive Representation. The Journal of Politics, forthcoming.

Geys, B., S. Connolly, H. Kassim and Z. Murdoch (2023), Staff Reallocations and Employee Attitudes Towards Organizational Aims: Evidence Using Longitudinal Data from the European Commission. Public Management Review, early view.

Geys, B., Z. Murdoch and R. J. Sørensen (2022), Political (Over)Representation of Public Sector Employees and the Double-Motive Hypothesis: Evidence from Norwegian Register Data (2007-2019). Journal of Public Administration Research and Theory, 32 (2), 326-241.

Kvåle, G. and Z. Murdoch (2022), Shame On You! Unpacking the Individual and Organizational Implications of Engaging with a Stigmatized Organization. Journal of Management Studies, 59 (8), 2024-2066.

Kvåle, G. and Z. Murdoch (2022), Making Sense of Stigmatized Organizations: Labelling Contests and Power Dynamics in Social Evaluation Processes. Journal of Business Ethics, 178, 675-693.

Murdoch,Z., S. Connolly, H. Kassim and B. Geys (2022), Legitimacy Crises and the Temporal Dynamics of Bureaucratic Representation. Governance, 35 (1), 65-82.

Murdoch, Z., M. Gravier and S. Gänzle (2022), International public administration on the tip of the tongue: Language as a feature of representative bureaucracy in the Economic Community of West African States. International Review of Administrative Sciences, 88 (4), 1086-1104.

Geys, B., S. Connolly, H. Kassim and Z. Murdoch (2020), Follow the Leader? Leader Succession and Staff Attitudes in Public Sector Organization, Public Administration Review, 80 (4), 555-564.

Murdoch, Z., H. Kassim, S. Connolly and B. Geys (2019), Socialization and Attitude Change in Intergovernmental Organizations: Evidence from a Two-wave Survey in the European Commission. European Journal of International Relations, 25(3), 852-877.

Murdoch, Z., S. Connolly and H. Kassim (2018), Administrative Legitimacy and the Democratic Deficit of the European Union. Journal of European Public Policy, 25(3), 389-408.

Murdoch, Z. (2015), Organisation Theory and the Study of EU Institutions: Lessons and Opportunities, Organization Studies, 36(12), 1675-1692.

Kursutvikling og undervisning

Zuzana Murdoch underviser emner på både bachelor – og masternivå i organisasjonsteori (GOV320), kvantitative og kvalitative metoder (GOV321 og GOV323). I tillegg er Zuzana emneansvarlig for et masternivå ‘state-of-the-art’ emne i kunnskap, politikk og styring (GOV327). Tidligere har hun undervist emner om EUs utenrikspolitikk, EUs institusjoner og politikk, samt transnasjonal governance.

Phd - Veiledning

Professor Murdoch er for tiden veileder for en doktorand, Vibeke Kroken. Hennes prosjekt analyserer hvordan tidsrelaterte karakteristikker påvirker komplekse kollaborative styringsnettverk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The impact of terrorism on civil servants: Longitudinal evidence from the July 22, 2011 attack in Norway. Public Administration Review. 1772-1784.
 • Vis forfatter(e) (2023). Staff reallocations and employee attitudes towards organizational aims: evidence using longitudinal data from the European Commission. Public Management Review. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Public Employees as Elected Politicians: Assessing Direct and Indirect Substantive Effects of Passive Representation. Journal of Politics. 170-182.
 • Vis forfatter(e) (2023). Organizational Stability and Resocialization in Public Administrations: Theory and Evidence from Norwegian Civil Servants (1986-2016). Public Administration. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). It's about time! Temporal dynamics and longitudinal research designs in public administration. Public Administration Review. 1727-1736.
 • Vis forfatter(e) (2021). Shame On You! Unpacking the Individual and Organizational Implications of Engaging with a Stigmatized Organization. Journal of Management Studies. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Political (Over)Representation of Public Sector Employees and the Double-Motive Hypothesis: Evidence from Norwegian Register Data (2007-2019). Journal of public administration research and theory. 326-341.
 • Vis forfatter(e) (2021). Making Sense of Stigmatized Organizations: Labelling Contests and Power Dynamics in Social Evaluation Processes. Journal of Business Ethics. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Legitimacy Crises and the Temporal Dynamics of Bureaucratic Representation. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 65-82.
 • Vis forfatter(e) (2021). International Public Administration on the Tip of the Tongue: Language as a Feature of Representative Bureaucracy in ECOWAS. . International Review of Administrative Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2020). Follow the Leader? Leader Succession and Staff Attitudes in Public Sector Organizations. Public Administration Review. 555-564.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lobbying cycles in Brussels: Evidence from the rotating presidency of the Council of the European union. European Union Politics. 597-616.
 • Vis forfatter(e) (2018). How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 85-101.
 • Vis forfatter(e) (2018). Do international institutions matter? Socialization and international bureaucrats. European Journal of International Relations. 852-877.
 • Vis forfatter(e) (2018). Administrative legitimacy and the democratic deficit of the European Union. Journal of European Public Policy. 389-408.
 • Vis forfatter(e) (2017). Identity, threat aversion, and civil servants’ policy preferences: Evidence from the European Parliament. Public Administration. 1009-1025.
 • Vis forfatter(e) (2016). Representative bureaucracy and seconded national government officials in the European Commission. Regulation & Governance. 335-349.
 • Vis forfatter(e) (2015). Representative Bureaucracy and the Role of Expertise in Politics. Politics and Governance. 26-36.
 • Vis forfatter(e) (2015). Organization Theory and the Study of European Union Institutions: Lessons and Opportunities. Organization Studies. 1675-1692.
 • Vis forfatter(e) (2015). On Trojan Horses and revolving doors: Assessing the autonomy of national officials in the European Commission. European Journal of Political Research. 249-270.
 • Vis forfatter(e) (2014). Institutional dynamics in international organisations: Lessons from the recruitment procedures of the European External Action Service. Organization Studies. 1793-1811.
 • Vis forfatter(e) (2014). Building foreign affairs capacity in the EU: The recruitment of member state officials to the European External Action Service (EEAS). Public Administration. 71-86.
 • Vis forfatter(e) (2013). Contracted Government: Unveiling the European Commission's Contracted Staff. West European Politics. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2012). Negotiating the European External Action Service (EEAS): Analyzing the External Effects of Internal (Dis)Agreement. Journal of Common Market Studies. 1011-1027.
 • Vis forfatter(e) (2012). Instrumental Calculation, Cognitive Role-Playing, or Both? Self-Perceptions of Seconded National Experts in the European Commission. Journal of European Public Policy. 1357-1376.
 • Vis forfatter(e) (2010). Measuring the 'Bridging' versus 'Bonding' Nature of Social Networks: A Proposal for Integrating Existing Measures. Sociology. 523-540.
 • Vis forfatter(e) (2008). How to make head or tail of ‘bridging’ and ‘bonding’?: addressing the methodological ambiguity. British Journal of Sociology. 435-454.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). The Origins of Common Action Capacities. Observations on the recruitment of Member States’ diplomats and officials to the European External Action Service (EEAS). 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction and Q& A.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Krisehåndtering og koronapandemien i fokus.
 • Vis forfatter(e) (2017). Likestillingsbyråkratiene: Europeisering i nordisk kontekst?
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2023). Political Representation of Public Sector Employees. jop.blogs.uni-hamburg.de. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). JEPP blog post: Administrative legitimacy and the democratic deficit of the European Union. JEPP Online.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Autonomy of National Officials in the European Commission. Politics and Policy journal blog.
 • Vis forfatter(e) (2015). National officials working for the Commission display a surprising amount of independence from their own governments. EUROPP - European Politics and Policy.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The Bigger, the Better? Population Size and Satisfaction with Municipal Services. DemoTrans Policy Brief. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Political Representation of Public Sector Employees. DemoTrans Policy Brief. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). "The Dos and Don'ts of Engaging with a Stigmatized Organization". managementstudiesinsights.com.
 • Vis forfatter(e) (2013). 'Making the Grade, Keeping the Gate': The recruitment of member-state diplomats to the European External Action Service (EEAS). DSEU Policy Papers.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Leadership of organisations: Theory and evidence from the development of Norwegian scenic routes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bureaucracy of Gender Equality: Europeanisation in Nordic Context? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The temporary Commission bureaucrat. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The advance of a European executive order in foreign policy? Recruitment practices in the European External Action Service. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Zuzana Murdoch leder en Work Package i et HorizonEurope prosjekt ("DemoTrans"; 2.7 mill EUR; 2022-2026), samt et prosjekt finansert av Norsk Forskningsråd: "Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies" (ADM-IN-TIME; 1,070 mill. NOK; 2021-2023). Arbeidet hennes i det førstnevnte prosjektet konsentrerer seg om hvordan tid påvirker nettverksstyring, mens det siste prosjektet tar en eksplisitt longitudinell tilnærming til studiet av offentlige byråkratier.

Hun også forsker i følgende pågående forskningsprosjekter:

 • Et prosjekt omhandler måling av, samt mekanismer bak, sosialiseringsprosesser i (inter) nasjonale byråkrater. Dette prosjektet er i samarbeid med Hussein Kassim (University of East Anglia), Sara Connolly (Norwich Business School), Benny Geys (BI Norwegian Business School), og Susan Webb Yackee (University of Wiconsin-Madison).
 • Et annet prosjekt – i samarbeid med Magali Gravier (Copenhagen Business School) – undersøker offentlige ansatte gjennom teorien om representativt byråkrati.

 • Et tredje prosjekt – sammen med Gro Kvåle (Universitetet of Agder) – undersøker sosiale forhandlingsprosessene som ligger bak stigma og stigmatisering av marginaliserte organisasjoner.