Hjem
 • E-postZuzana.Murdoch@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 47
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  Rom 
  19.203
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Zuzana Murdoch er professor i offentlig administrasjon og medlem av forskningsgruppen "Politisk organisering og flernivåstyring" ved Universitetet i Bergen. Zuzana forsker blant annet på legitimiteten til internasjonale styringsstrukturer, sosialisering av (inter)nasjonale byråkrater og lobbyvirksomhet i internasjonale organisasjoner. I senere tid har hun også forsket på offentlig styring gjennom kollaborative styringsnettverk, samt spørsmål knyttet til organisatorisk stigma.

Professor Murdoch har utgitt i en rekke tidsskrifter, blant annet Organization Studies, Public Administration Review, Public Administration, Governance, Journal of European Public Policy, European Union Politics, European Journal of Political Research, og European Journal of International Relations. Hennes ORCID profil finner du her.

Hun har EU-politikk, representativt byråkrati, sosialisering og offentlig styring som sine hovedfelt.

Utvalgte publikasjoner:

Murdoch,Z., S. Connolly, H. Kassim and B. Geys (2021), Legitimacy Crises and the Temporal Dynamics of Bureaucratic Representation. Governance, forthcoming. https://doi.org/10.1111/gove.12569.

Murdoch, Z., M. Gravier and S. Gänzle (2021), International public administration on the tip of the tongue: Language as a feature of representative bureaucracy in the Economic Community of West African States. International Review of Administrative Sciences, forthcoming.

Geys, B., S. Connolly, H. Kassim and Z. Murdoch (2020), Follow the Leader? Leader Succession and Staff Attitudes in Public Sector Organization, Public Administration Review, 80 (4), 555-564.

Murdoch, Z., H. Kassim, S. Connolly and B. Geys (2019), Socialization and Attitude Change in Intergovernmental Organizations: Evidence from a Two-wave Survey in the European Commission. European Journal of International Relations, 25(3), 852-877.

Murdoch, Z., S. Connolly and H. Kassim (2018), Administrative Legitimacy and the Democratic Deficit of the European Union. Journal of European Public Policy, 25(3), 389-408.

Murdoch, Z. (2015), Organisation Theory and the Study of EU Institutions: Lessons and Opportunities, Organization Studies, 36(12), 1675-1692.

Kursutvikling og undervisning

Zuzana Murdoch underviser emner på både bachelor – og masternivå i organisasjonsteori (AORG210), kvantitative og kvalitative metoder (AORG 321 A & B og AORG323 A). I tillegg er Zuzana emneansvarlig for et masternivå ‘state-of-the-art’ emne i politisk organisasjon og flernivåstyring (AORG326). Tidligere har hun undervist emner om EUs utenrikspolitikk, EUs institusjoner og politikk, samt transnasjonal governance.

Phd - Veiledning

Professor Murdoch er for tiden biveileder for en doktorand, Nanna Lauritz Schönhage som arbeider ved Department of Applied Economics of the Vrije Universiteit Brussel (Belgia). Lauritz Schönhages prosjekt undersøker hvordan politikernes medlemskap i, og tilknytning til, politiske partier påvirker de grunnleggende prinsipal-agent forhold som ligger til grunn for politisk ansvarlighet i representative demokratier.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Legitimacy Crises and the Temporal Dynamics of Bureaucratic Representation. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.
 • 2020. International Public Administration on the Tip of the Tongue: Language as a Feature of Representative Bureaucracy in ECOWAS. . International Review of Administrative Sciences.
 • 2020. Follow the Leader? Leader Succession and Staff Attitudes in Public Sector Organizations. Public Administration Review. 555-564.
 • 2018. Lobbying cycles in Brussels: Evidence from the rotating presidency of the Council of the European union. European Union Politics. 597-616.
 • 2018. How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 85-101.
 • 2018. Do international institutions matter? Socialization and international bureaucrats. European Journal of International Relations. 852-877.
 • 2018. Administrative legitimacy and the democratic deficit of the European Union. Journal of European Public Policy. 389-408.
 • 2017. Identity, threat aversion, and civil servants’ policy preferences: Evidence from the European Parliament. Public Administration. 1009-1025.
 • 2016. Representative bureaucracy and seconded national government officials in the European Commission. Regulation & Governance. 335-349.
 • 2015. Representative Bureaucracy and the Role of Expertise in Politics. Politics and Governance. 26-36.
 • 2015. Organization Theory and the Study of European Union Institutions: Lessons and Opportunities. Organization Studies. 1675-1692.
 • 2015. On Trojan Horses and revolving doors: Assessing the autonomy of national officials in the European Commission. European Journal of Political Research. 249-270.
 • 2014. Institutional dynamics in international organisations: Lessons from the recruitment procedures of the European External Action Service. Organization Studies. 1793-1811.
 • 2014. Building foreign affairs capacity in the EU: The recruitment of member state officials to the European External Action Service (EEAS). Public Administration. 71-86.
 • 2013. Contracted Government: Unveiling the European Commission's Contracted Staff. Western European Politics. 1-21.
 • 2012. Negotiating the European External Action Service (EEAS): Analyzing the External Effects of Internal (Dis)Agreement. Journal of Common Market Studies. 1011-1027.
 • 2012. Instrumental Calculation, Cognitive Role-Playing, or Both? Self-Perceptions of Seconded National Experts in the European Commission. Journal of European Public Policy. 1357-1376.
 • 2010. Measuring the 'Bridging' versus 'Bonding' Nature of Social Networks: A Proposal for Integrating Existing Measures. Sociology. 523-540.
 • 2008. How to make head or tail of ‘bridging’ and ‘bonding’?: addressing the methodological ambiguity. British Journal of Sociology. 435-454.
Rapport
 • 2013. The Origins of Common Action Capacities. Observations on the recruitment of Member States’ diplomats and officials to the European External Action Service (EEAS). 1. 1. .
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Likestillingsbyråkratiene: Europeisering i nordisk kontekst?
Short communication
 • 2018. JEPP blog post: Administrative legitimacy and the democratic deficit of the European Union. JEPP Online.
 • 2015. The Autonomy of National Officials in the European Commission. Politics and Policy journal blog.
 • 2015. National officials working for the Commission display a surprising amount of independence from their own governments. EUROPP - European Politics and Policy.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2013. 'Making the Grade, Keeping the Gate': The recruitment of member-state diplomats to the European External Action Service (EEAS). DSEU Policy Papers.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Bureaucracy of Gender Equality: Europeanisation in Nordic Context? 19 sider.
 • 2015. The temporary Commission bureaucrat. 20 sider.
 • 2015. The advance of a European executive order in foreign policy? Recruitment practices in the European External Action Service. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Zuzana Murdoch leder prosjektet: "Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies" (ADM-IN-TIME), finansert av Norsk Forskningsråd (1,070 mill. NOK; 2021-2023).

Hun også forsker i følgende pågående forskningsprosjekter:

 • Et prosjekt omhandler måling av, samt mekanismer bak, sosialiseringsprosesser i (inter) nasjonale byråkrater. Dette prosjektet er i samarbeid med Hussein Kassim (University of East Anglia), Sara Connolly (Norwich Business School) og Benny Geys (BI Norwegian Business School).
 • Et annet prosjekt – i samarbeid med Magali Gravier (Copenhagen Business School) and Stefan Gänzle (Universitet of Agder) – undersøker rekruttering, ansettelse og HR management i regionale organisasjoner i det globale sør. Prosjektet fokuserer for tiden på det økonomiske fellesskapet av Vestafrikanske Stater (ECOWAS).

 • Et tredje prosjekt – sammen med Gro Kvåle (Universitetet of Agder) – undersøker sosiale forhandlingsprosessene som ligger bak stigma og stigmatisering av marginaliserte organisasjoner.