Hjem

Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Hovedinnhold

Collage MS-kompetansetjenesten

Velkommen til Nasjonal Multippel Sklerose (MS) kompetansetjeneste og forskningsgruppe

Kontakt:

mskompetanse@helse-bergen.no

Mer om vårt arbeid:

Vi bruker bare våre engelske sider, følg linken under. 

Norwegian Multiple Sclerosis Competence Centre and Research Group

MS-forskning i Norge

Norge representerer unike forskningsmuligheter på grunn av en høy prevalens av multippel sklerose (MS) med omtrent 12.000 pasienter, i tillegg til unike nasjonale registre og et universelt helsevesen. Ved siden av dette er nå omtrent 7500 pasienter inkludert i Norsk MS-register og biobank. Nasjonal kompetansetjeneste for MS ved Haukeland universitetssjukehus og MS-forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen har en enhetlig organisering som også er med på å videre styrke forskningsmiljøet. Nasjonal MS kompetansetjeneste og forskningsgruppe har som mål å forbedre diagnostisering og behandling gjennom å kjøre kliniske studier, identifisere biomarkører og videre forske på patologi, epidemiologi og kliniske aspekter av MS.

Hvor vi er

Forskningssenteret er lokalisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Forskningsgruppen er organisert under K1 og Nasjonal kompetansetjeneste for MS. Vi har et utstrakt samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale institusjoner, og er tverrfaglig sammensatt. 

Les mer på våre engelske sider.

Tett samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for multippel sklerose

Nasjonalt Kompetansesenter for multippel sklerose (MS) er eit landsdekkende tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS. Senteret holder til ved Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning ved Haukeland Universitetssjukehus.

Se kart over Haukeland Universitetssjukehus der Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning er markert som nr. 12.