Hjem

Forskergruppe for sivilprosess

Dommerklubbe på nært hold

Leder av forskergruppa er professor Camilla Bernt 

Forskergruppen i sivilprosess driver i første rekke med forskning om den sivile rettergangens kjerneområder. Forskergruppen hovedaktivitet dreier seg om emner knyttet til den tradisjonelle norske sivilprosessen og da særlig når en sak står for en norsk domstol.

 

Forskergruppen i sivilprosess har eksistert siden høsten 2014. Vi har møter omtrent én gang i måneden, da med en presentasjon fra en av oss samt med interne eller en invitert gjest. I tillegg møtes kjernen av gruppen til lunsj hver onsdag. Der diskuteres nye lovendringer, rettsavgjørelser eller mindre faglige spørsmål som er relevante for oss.