Hjem

Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Hovedinnhold

Dommerklubbe på nært hold

Forskergruppen består av forskere med bred kompetanse innen et vidt spekter av problemstillinger innen sivilprosess og konfliktløsning og i skjæringspunktet mellom sivilprosess og andre fagdisipliner. Gruppen har solid kompetanse på klassisk sivilprosess og bevisteori. Vi har videre særlig kompetanse på felleseuropeisk sivilprosess, både EU/EØS-prosess og ELI/UNIDROITS felleseuropeiske modellregler for sivilprosess, mekling, og på særskilte prosessrettslige problemstillinger i barneverns- og barnelovssaker, så som sakkyndighet og samtaleprosess.

Ledere av forskergruppen er professor Camilla Bernt og professor Anna Nylund.

Nyhet
Forsidebilde av boken

Bok om prosessavtaler

Anna Nylund har publisert en ny bok om prosessavtaler sammen med Antonio Cabral (Rio de Janeiro State University) på Eleven.

Utvalgte publikasjoner
Bibliotek i kveldsbelysning

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over de nyeste og mest sentrale publikasjonene. ...

Nyhet
Bilde av forskerseminarets deltakere

INTERNASJONALT SEMINAR OM HØYESTERETTS ROLLE I ULIKE LAND

Den 15.-16. februar reiste professorene Anna Nylund, Camilla Bernt og Magne Strandberg til Leiden for å delta på et seminar arrangert av professor Bart Krans ved Leiden Universitet i Nederland.

SEMINAR | DOMSTOLSKOMMISJONEN
Seminar om Domstolskommisjonen.

Seminar om domstolskommisjonens forslag til endringer i sivilprosessen

Fredag 18. juni var det endelig tid for fysisk seminar i forskergruppen. Temaet var Domstolskommisjonens forslag til endringer av prosessen i sivile saker. Vi hadde både eksterne og interne innledere og kommentatorer. 

Forskningsprosjekt
illustration photo

The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making

Å treffe avgjørelser i barnevernssaker er en vanskelig oppgave som kan få store konsekvenser for de involverte. Psykologisk kunnskap spiller en viktig rolle i vurderingene. Med dette prosjektet ønsker vi å oppnå lik praksis på tvers av sakkyndiges mandater, tilnærminger og konklusjoner til det beste...

Gjesteforskerprogram 2023 - 2027

Som en del av prosjektet "Tvisteløsning på grunnplanet" som koordineres av forskergruppen er det mulig å søke om støtte til kortere forskningsopphold ved Det juridiske fakultet - UiB. Gjesteforskerprogrammet er åpent for forskere på alle nivåer. Interesserte kandidater oppfordres til å kontakte prosjektleder Anna.Nylund@uib.no, og legge ved CV og en beskrivelse av forskningsinteresser.