Hjem

Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Hovedinnhold

Dommerklubbe på nært hold

Forskergruppen består av forskere med bred kompetanse innen et vidt spekter av problemstillinger innen sivilprosess og konfliktløsning og i skjæringspunktet mellom sivilprosess og andre fagdisipliner. Gruppen har solid kompetanse på klassisk sivilprosess og bevisteori. Vi har videre særlig kompetanse på felleseuropeisk sivilprosess, både EU/EØS-prosess og ELI/UNIDROITS felleseuropeiske modellregler for sivilprosess, mekling, og på særskilte prosessrettslige problemstillinger i barneverns- og barnelovssaker, så som sakkyndighet og samtaleprosess.

Utvalgte publikasjoner
Bibliotek i kveldsbelysning

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for Sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over publikasjoner som er ledende innen fagfeltet de siste 10 - 15 årene.

Forskningsprosjekt
Portrett av professor Magne Strandberg

Model Rules of Civil Procedure

Professor Magne Strandberg har deltatt i et Europeisk prosjekt organisert av ELI og UNIDROIT. Prosjektet har ført til at det høsten 2020 ble vedtatt et felleseuropeisk regelverk innen sivilprosess kalt, Model European Rules of Civil Procedure.

Stormasterstudenter
Illustrasjonsbilde

Stormasterstudenter tilknytet forskergruppen

Håvard Olai Holsen og Matias von der Lippe Sjursæther skriver stormaster på fakultetets forskerlinje, og er tilknyttet forskergruppen t for studieåret 2020/2021.

Ny doktorgrad
Bilde av Marie Holm

Ny doktorgrad: Marie Holm

Marie Holm disputerte 26.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta". Marie var medlem i forskergruppen for Sivilprosess, og professor Magne Strandberg har vært hennes veileder.