Hjem

Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Hovedinnhold

Dommerklubbe på nært hold

Forskergruppen består av forskere med bred kompetanse innen et vidt spekter av problemstillinger innen sivilprosess og konfliktløsning og i skjæringspunktet mellom sivilprosess og andre fagdisipliner. Gruppen har solid kompetanse på klassisk sivilprosess og bevisteori. Vi har videre særlig kompetanse på felleseuropeisk sivilprosess, både EU/EØS-prosess og ELI/UNIDROITS felleseuropeiske modellregler for sivilprosess, mekling, og på særskilte prosessrettslige problemstillinger i barneverns- og barnelovssaker, så som sakkyndighet og samtaleprosess.

Ledere av forskergruppen er professor Camilla Bernt og professor Anna Nylund.

Seminar
Participants in a staircase, smiling

Internasjonalt seminar om prosessavtaler

Den 12-14. juni arrangerte forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning et seminar om prosessavtaler med deltakere fra 11 land.

Nyhet
Bilde av workshopen

Første workshop i NFR-prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet

31. august til 1. september arrangerte Forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning den første workshopen i prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet (TGP), som er finansiert av nettverksmidler fra Norges forskningsråd.

Utvalgte publikasjoner
Bibliotek i kveldsbelysning

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over de nyeste og mest sentrale publikasjonene. ...

SEMINAR | DOMSTOLSKOMMISJONEN
Seminar om Domstolskommisjonen.

Seminar om domstolskommisjonens forslag til endringer i sivilprosessen

Fredag 18. juni var det endelig tid for fysisk seminar i forskergruppen. Temaet var Domstolskommisjonens forslag til endringer av prosessen i sivile saker. Vi hadde både eksterne og interne innledere og kommentatorer. 

Forskningsprosjekt
illustration photo

The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making

Å treffe avgjørelser i barnevernssaker er en vanskelig oppgave som kan få store konsekvenser for de involverte. Psykologisk kunnskap spiller en viktig rolle i vurderingene. Med dette prosjektet ønsker vi å oppnå lik praksis på tvers av sakkyndiges mandater, tilnærminger og konklusjoner til det beste...

Gjesteforskerprogram 2023 - 2027

Som en del av prosjektet "Tvisteløsning på grunnplanet" som koordineres av forskergruppen er det mulig å søke om støtte til kortere forskningsopphold ved Det juridiske fakultet - UiB. Gjesteforskerprogrammet er åpent for forskere på alle nivåer. Interesserte kandidater oppfordres til å kontakte prosjektleder Anna.Nylund@uib.no, og legge ved CV og en beskrivelse av forskningsinteresser.