Hjem

Forskergruppe for sivilprosess

Bilde av en dommers hammer med bøker i bakgrunnen

Forskergruppen i sivilprosess driver i første rekke med forskning om den sivile rettergangens kjerneområder. Vi driver da først og fremst med emner knyttet til den tradisjonelle norske sivilprosessen og da særlig når en sak står for en norsk domstol.

Medlemmer i forskergruppa.

Innenfor dette forskningsfeltet ligger da vilkårene for å få fremme et søksmål for norske domstoler, hvordan saken skal behandles når den står for retten, rollefordelingen mellom parter og dommere, hvilke virkninger en dom vil ha og hvordan sakskostnadene skal fordeles mellom partene. I tillegg har forskergruppen en ambisjon om å drive med forskning på alternativ tvisteløsning, for eksempel ved bruk av mekling eller ved bruk av nemnder. Forskergruppen har i tillegg en ambisjon om å holde på med sivilprosessens internasjonale dimensjoner, for eksempel de internasjonale menneskerettighetene, de prosessuelle sidene av den internasjonale privatretten og EU/EØS-retten og dens betydning for norsk sivilprosess.

Forskergruppen i sivilprosess har eksistert siden høsten 2014. Vi har møter omtrent én gang i måneden, da med en presentasjon fra en av oss interne eller en invitert gjest. I tillegg møtes kjernen av gruppen til lunsj hver onsdag. Der pleier vi å diskutere nye lovendringer, rettsavgjørelser eller mindre faglige spørsmål som er relevante for oss. 

Stormaster
studenter i kantine, sett ovenfra

Stormaster for sivilprosess 2019

I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.