Hjem

Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Hovedinnhold

Dommerklubbe på nært hold

Forskergruppen består av forskere med bred kompetanse innen et vidt spekter av problemstillinger innen sivilprosess og konfliktløsning og i skjæringspunktet mellom sivilprosess og andre fagdisipliner. Gruppen har solid kompetanse på klassisk sivilprosess og bevisteori. Vi har videre særlig kompetanse på felleseuropeisk sivilprosess, både EU/EØS-prosess og ELI/UNIDROITS felleseuropeiske modellregler for sivilprosess, mekling, og på særskilte prosessrettslige problemstillinger i barneverns- og barnelovssaker, så som sakkyndighet og samtaleprosess.

Ledere av forskergruppen er professor Camilla Bernt og professor Anna Nylund.

SEMINAR
MUNTLIGHET I SIVILPROSESS - SEMINAR

Komparativt seminar om muntlighet i sivilprosessen

Den 2. desember møtte forskergruppen for sivilprosess og tvisteløsning med forskere fra en rekke europeiske land for et komparativt heldagsseminar om muntlighet i ulike europeiske rettssystemer.

Utvalgte publikasjoner
Bibliotek i kveldsbelysning

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over publikasjoner som er ledende innen fagfeltet de siste 10 - 15 årene.

SEMINAR | DOMSTOLSKOMMISJONEN
Seminar om Domstolskommisjonen.

Seminar om domstolskommisjonens forslag til endringer i sivilprosessen

Fredag 18. juni var det endelig tid for fysisk seminar i forskergruppen. Temaet var Domstolskommisjonens forslag til endringer av prosessen i sivile saker. Vi hadde både eksterne og interne innledere og kommentatorer. 

Forskningsprosjekt
Portrett av professor Magne Strandberg

Model Rules of Civil Procedure

Professor Magne Strandberg har deltatt i et Europeisk prosjekt organisert av ELI og UNIDROIT. Prosjektet har ført til at det høsten 2020 ble vedtatt et felleseuropeisk regelverk innen sivilprosess kalt, Model European Rules of Civil Procedure.

Stormasterstudenter
Illustrasjonsbilde

Stormasterstudenter tilknyttet forskergruppen

Marit Tjelmeland skriver stormaster på forskerlinjen, med tilknytning til forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning.