Hjem

Forskergruppe skatt og avgift

Anslag over statsinntektene 2018

Staten er i all hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt og avgift er en stor utgiftspost for bedrifter og privatpersoner. Til enhver tid er det behov for skatterettslig forskning som kan bidra til å avklare hvordan gjeldende skatte- og avgiftsregler skal forstås. Slik forskning er både viktig for å sikre gode løsninger på rettslige tvister og for at reglene skal bli mest mulig forutsigbare og enkle å håndtere for skattytere, myndigheter og domstoler. Skatterettslig forskning tar også sikte på å bistå lovgiver i å videreutvikle regelverket. Dagens skattesystem står spesielt overfor utfordringer når det gjelder den økte globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet, og hvor behovet for nytenkning er stort. Vi arbeider for å sikre et tungt forskningsmiljø på skatterettens område som kan ha en distanse til de ulike særinteressene, og løfte faget og forståelsen opp på et prinsipielt nivå.

Ledere for forskningsgruppen er førsteamanuensis Henrik Skar og professor Berte-Elen Konow.

Øvrige medlemmer av gruppen er førsteamanuensis II Elin Sarai, professor II Benn Folkvord, stipendiat Mari Knapstad Nilssen, stipendiat Guri Lindblad, stipendiat Per Morten Pind, stipendiat Torild Helene Myrli og stipendiat Line Gjerstad Tjelflaat.

Forskergruppen i skatte- og avgiftsrett består av personer som enten arbeider med kjerneområder innen skatt og avgift eller andre områder hvor skattespørsmål oppstår. Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter og har nær tilknytning til privatrettslige fag, samt økonomi. Faget er internasjonalt orientert  ved at det omfatter skatteavtaler og EØS-rett. Forskergruppen fungerer som et forum for meningsutveksling  og utvikling av forskningsprosjekter innenfor dette feltet, og arrangerer også seminarer.

Workshop om EU/EØS statsstøtte og skatterett
Workshop om Noreg si tilknytning til finansmarknaden i EU

Workshop arrangert i Norwegian House on Research & Innovation i Brussel om "EU/EEA State aid law and Tax law"

Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.

Nyhet

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.