Hjem

Forskergruppe skatt og avgift

Hovedinnhold

Anslag over statsinntektene 2018

Forskergruppen består av forskere som jobber innen skatterettens nøkkelområder eller andre skatterettsrelaterte områder. Skatterett befatter seg med juridiske regler om skatt, og er tett knyttet opp mot privatrett og andre økonomiske rettsområder. I og med at skatteretten inkluderer skatterelaterte avtaler innen EØS og EU, er dette også et internasjonalt forskningsfelt. Forskergruppen utgjør et forum for diskusjon og utvikling av forskningsprosjekter innen disse områdene, og organiserer seminarer og andre arrangementer. 

Ledere for forskningsgruppen er førsteamanuensis Henrik Skar og professor Berte-Elen Konow.

Gruppen har også knyttet til seg eksterne medlemmer: Førsteamanuensiser  Tormod Torvanger og Oddleif Torvik fra NHH og professor Peter Koerver Schmidt fra Copenhagen Business School, CBS LAW. 

Staten er i all hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt og avgift er en stor utgiftspost for bedrifter og privatpersoner. Til enhver tid er det behov for skatterettslig forskning som kan bidra til å avklare hvordan gjeldende skatte- og avgiftsregler skal forstås. Slik forskning er både viktig for å sikre gode løsninger på rettslige tvister og for at reglene skal bli mest mulig forutsigbare og enkle å håndtere for skattytere, myndigheter og domstoler. Skatterettslig forskning tar også sikte på å bistå lovgiver i å videreutvikle regelverket. Dagens skattesystem står spesielt overfor utfordringer når det gjelder den økte globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet, og hvor behovet for nytenkning er stort. Vi arbeider for å sikre et tungt forskningsmiljø på skatterettens område som kan ha en distanse til de ulike særinteressene, og løfte faget og forståelsen opp på et prinsipielt nivå.

Forskningsprosjekt
Person som skriver i en notatblokk

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid er et prosjekt som er opprettet av Skatteetaten og Universitetet i Bergen, og som ledes av førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet Henrik Skar.

Workshop om EU/EØS statsstøtte og skatterett
Workshop om Noreg si tilknytning til finansmarknaden i EU

Workshop arrangert i Norwegian House on Research & Innovation i Brussel om "EU/EEA State aid law and Tax law"

Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.

Satsningsområde

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.

Studerte juss ved UiB - forsker på skatterett
Henrik Skar har studert jus ved UiB

– Vi trenger en satsing på skatteforskning

Enten du skal selge Bitcoin eller bolig: Skattereglene angår deg. Slutter vi å betale skatt, er velferdsstaten historie. Siden skatteretten har en stor plass det norske samfunnet, trenger vi mer forskning på skatterett, sier Henrik Skar, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

Avtale mellom UiB og Skatteetaten:
skatteetaten

UiB tar hånd om norsk skatteforskning

UiB og Skatteetaten har felles interesse av å styrke norsk skatteforskning. Mandag signerte UiB og Skatteetaten en avtale som skal sikre oppbygningen av et fagmiljø innen skatterett ved UiB.