Hjem

Forskergruppe skatt og avgift

Skatter og avgifter utgjorde 91,5 % av statens inntekter i 2017

Staten er i all hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt og avgift er en stor utgiftspost for bedrifter og privatpersoner. Til enhver tid er det behov for skatterettslig forskning som kan bidra til å avklare hvordan gjeldende skatte- og avgiftsregler skal forstås. Slik forskning er både viktig for å sikre gode løsninger på rettslige tvister og for at reglene skal bli mest mulig forutsigbare og enkle å håndtere for skattytere, myndigheter og domstoler. Skatterettslig forskning tar også sikte på å bistå lovgiver i å videreutvikle regelverket. Dagens skattesystem står spesielt overfor utfordringer når det gjelder den økte globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet, og hvor behovet for nytenkning er stort. Vi arbeider for å sikre et tungt forskningsmiljø på skatterettens område som kan ha en distanse til de ulike særinteressene, og løfte faget og forståelsen opp på et prinsipielt nivå.

Ledere for forskningsgruppa er Henrik Skar og Berte-Elen Konow.

Forskergruppen i skatte- og avgiftsrett består av personer som enten arbeider med kjerneområder innen skatt og avgift eller andre områder hvor skattespørsmål oppstår. Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter og har nær tilknytning til privatrettslige fag, samt økonomi. Faget er internasjonalt orientert  ved at det omfatter skatteavtaler og EØS-rett. Forskergruppen fungerer som et forum for meningsutveksling  og utvikling av forskningsprosjekter innenfor dette feltet, og arrangerer også seminarer.

NY POSTDOKTOR VED JURIDISK FAKULTET:
Postdoktor Henrik Skar

– Vi trenger en satsing på skatteforskning

Enten du skal selge Bitcoin eller bolig: Skattereglene angår deg. Slutter vi å betale skatt, er velferdsstaten historie. Siden skatteretten har en stor plass det norske samfunnet, trenger vi mer forskning på skatterett, sier Henrik Skar, nyansatt postdoktor ved Det juridiske fakultet.

Nyhet

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.