Hjem

Forskergruppe skatt og avgift

Hovedinnhold

Anslag over statsinntektene 2018

Forskergruppen består av forskere som jobber innen skatterettens nøkkelområder eller andre skatterettsrelaterte områder. Skatterett befatter seg med juridiske regler om skatt, og er tett knyttet opp mot privatrett og andre økonomiske rettsområder. I og med at skatteretten inkluderer skatterelaterte avtaler innen EØS og EU, er dette også et internasjonalt forskningsfelt. Forskergruppen utgjør et forum for diskusjon og utvikling av forskningsprosjekter innen disse områdene, og organiserer seminarer og andre arrangementer. 

Ledere for forskningsgruppen er førsteamanuensis Henrik Skar.

Gruppen har også knyttet til seg eksterne medlemmer: Førsteamanuensiser  Tormod Torvanger og Oddleif Torvik fra NHH og professor Peter Koerver Schmidt fra Copenhagen Business School, CBS LAW. 

Staten er i all hovedsak finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt og avgift er en stor utgiftspost for bedrifter og privatpersoner. Til enhver tid er det behov for skatterettslig forskning som kan bidra til å avklare hvordan gjeldende skatte- og avgiftsregler skal forstås. Slik forskning er både viktig for å sikre gode løsninger på rettslige tvister og for at reglene skal bli mest mulig forutsigbare og enkle å håndtere for skattytere, myndigheter og domstoler. Skatterettslig forskning tar også sikte på å bistå lovgiver i å videreutvikle regelverket. Dagens skattesystem står spesielt overfor utfordringer når det gjelder den økte globaliseringen og digitaliseringen av samfunnet, og hvor behovet for nytenkning er stort. Vi arbeider for å sikre et tungt forskningsmiljø på skatterettens område som kan ha en distanse til de ulike særinteressene, og løfte faget og forståelsen opp på et prinsipielt nivå.

Konferanse
Conference speakers

Skattekonferansen “Tax Law - Contemporary Issues”

Skattekonferansen “Tax Law - Contemporary Issues” ble holdt 25. november 2021 på Det juridiske fakultet i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH), med finansiell støtte fra Skatteetaten.

Forskningsprosjekt
Person som skriver i en notatblokk

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid

Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid er et prosjekt som er opprettet av Skatteetaten og Universitetet i Bergen, og som ledes av førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet Henrik Skar.

Workshop om EU/EØS statsstøtte og skatterett
Workshop om Noreg si tilknytning til finansmarknaden i EU

Workshop arrangert i Norwegian House on Research & Innovation i Brussel om "EU/EEA State aid law and Tax law"

Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.

Satsningsområde

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.