Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Nyheter

Arkeologi på Sotrasambandet

De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet er nå i gang. Bakgrunnen for undersøkelsene er den nye riksveien mellom Bergen og Sotra. Dette er et av de mest omfattende prosjektene Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet har hatt ansvar for.

Kart header

Hovedinnhold

I perioden 2018-2022/23 skal det bygges ny riksveg mellom Kolltveit i Fjell kommune og Bergen, rv555 Sotrasambandet. I den nye veitraseen er det påvist 12 boplasser fra steinalderen som kommer i konflikt med utbyggingen. Samtlige av disse skal graves ut i løpet av 2017 og 2018.

Utgravningsområdet ligger ca 15 min med bil vest for Bergen, og på det mest hektiske vil ca 20 personer arbeide parallelt på tre til fire lokaliteter. Vi satser dels på å avdekke større flater med gravemaskin for å påvise mulige strukturer, og dels med å arbeide innenfor mindre enheter med intakt stratigrafi. Vi satser også på ulike typer kjemiske analyser av organisk materiale.

Boplassene varierer i størrelse og omfang, noen er små og tyder på kortere tids opphold, mens andre har mektige kulturlag som tyder på langtidsopphold. Alle lokalitetene er tilknyttet den forhistoriske strandlinjen og ligger mellom 6-20 meter over dagens havnivå. De to største boplassene ligger ut mot fiskerike tidevannsstrømmer som går på hver side av Bildøy; Straumssundet i øst og Bildøystraumen i vest.

Registreringen viser at det er bevart bein i kulturlaget på den største boplassen. I tillegg til dette finnes et svært rikholdig materiale blant annet bestående av fiskesøkker, økser og avfall etter redskapsproduksjon. Alt ligger til rette for at dette skal bli en av de mest interessante utgravningene som har funnet sted ved Universitetsmuseet i Bergen på lang tid.