Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Etnesjøen
Etne k. 
De arkeologiske undersøkelsene ved Etnesjøen 2013
RAPPORT

Teigland
Etne k. 
Undersøkelse av røys 1991
RAPPORT

Storedalstunnelen.
Dyrkningsspor ved Stordalsvatnet. 2012
RAPPORT

Etne sentrum, gang og sykkelsti
Arkeologiske undersøkelser av aktivitetsområde
fra yngre bronsealder til romertid. 2014
RAPPORT
Ny førromersk landsby i Etne? (Norark)

Etne Sjukeheim
Gjerde, Etne k., Hordaland
Kokegropfelt/offerplass fra jernalder. 2004
RAPPORT

Bjørkastrand
Bjørkastrand, Etne k.
Arkeologisk undersøkelse av stenalderlokalitet. 1991
RAPPORT

Teigland Sævareid
Håland Etne k. 
Arkeologiske undersøkelser 1996
RAPPORT