Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Granvin kommune

Hovedinnhold

Rv 13 Granvin-Voss
Seim, Granvin k., Hordaland
Bosetningsspor fra bronsealder, eldre jernalder og middelalder.
Hulveg, spor etter hus, kokegroper og dyrkningsspor. 2006
RAPPORT

Kjerland
Granvin k., Hordaland
Utgraving under fjernet gravrøys. 1983
RAPPORT

Kollanes
Granvin k., Hordaland
Kulturhistoriske registreringar. 2003
RAPPORT

Hollve
Granvin k., Hordaland
Arkeologiske undersøkelser 2013
RAPPORT