Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Nordheimsund VGS
Kvam k.
Aktivitet- og bosetningsspor fra bronse- og jernalder.
RAPPORT

Mikkjelsflaten
Kvam k.
Arkeologiske undersøkelser 2002
RAPPORT

Tolo i Norheimsund
Kvam herad
Undersøkelse av gravminne fra jernalder. 2015
Merovingertidsgrava på Tolo i Hardanger (Norark)
RAPPORT

Sima Samnanger 2011
Kvam Herad
Arkeologiske undersøkelser av kullfremstillingsanlegg og fangstanlegg i
forbindelse med ny kraftlinje.
RAPPORT

Øvre Øystese
Kvam herad
Tuft frå eldre jarnalder på Øvre Øystese (Norark)

Valland
Mannsgrav fra yngre jernalder
Rapport

Linga 
Kvam k. 
Arkeologiske undersøkelser. 2013
RAPPORT