Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Sakrishaugen
Voss k.
Undersøkelse av gravhaug 1998
RAPPORT

Brileset
Voss k.
Prøvegraving i slagghaug 1991
RAPPORT
 

Finnegarden
Voss k. 
Smianlegg fra middelalder. 2016
RAPPORT

Bavallsvegen, Gjerde
Voss k. 
Forhistoriske dyrkningsspor fra yngre steinalder til yngre jernalder. 2010
RAPPORT

Sausjord
Voss k. 
Arkeologiske undersøkelser av et eldre jernalders
ringformet tunanlegg. 2011
RAPPORT

Gjerde, Skulestadmoen
Voss k.
Arkeologiske undersøkelser 2014
Rapport


Voss k.
Boplasspor, dyrkning og gravminne. 2016
RAPPORT

Skulestad
Voss k.
To mulige gravhauger. 1984.
RAPPORT