Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Jølster kommune

Hovedinnhold

Bjørset-Skei
Jølster k.
Flateavdekking/dyrkning, steinalder/bronsealder/jernalder/middelalder. 2014
Arkeologi langs Jølstravatnet
RAPPORT

Ålhus,
Ålhus, Jølster k.
Bosetningsspor

Hegrenes
Jølster k.
Arkeologiske undersøkelser av en jernalders gårdsbosetning. 2009
RAPPORT

 

Dokumenter