Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Høyanger kommune

Hovedinnhold

Østerbø og Rendalen kraftverk
Østerbø, Høyanger k, Sogn og Fjordane
Høyfjellsregistrering og maskinelt sjakting i lavlandet. 2009
RAPPORT

R39 Torvund-Teigen
Norevik, Høyanger k., Sogn og Fjordane
Bosetningsspor fra steinalder, bronsealder og jernalder.
Spor etter hus fra slutten av yngre steinalder.  Fossile åkre. 2007
RAPPORT

Ørskog Fardal
Høyanger k.
Arkeologiske undersøkelser av jordbruksbosetning
RAPPORT

Osland
Høyanger k
Utgraving av lav røys. 1980
RAPPORT