Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Balestrand kommune

Hovedinnhold

Bala
Balestrand k. Sogn og Fjordane
Bosetningsområde og åkerspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. 2010
RAPPORT

Fjærestad
Balestrand k. Sogn og Fjordane
Bosetningundersøkelse 2000
RAPPORT