Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Vågsøy kommune

Hovedinnhold

Våge, Vågsvåg
Vågsøy k. 
Arkeologisk undersøkelse av et romertids gårdsanlegg. 2012
RAPPORT

Amondamarka
Vågsøy k.
Åkerspor. 2011
RAPPORT