Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Sykkylven kommune

Hovedinnhold

Brunstadtomta
Sykkylven k. 
Arkeologisk undersøkelse 2019
RAPPORT

Aure redskapshus
Sykkylven k. 
Arkeologiske undersøkelse del1, 2017
RAPPORT

Aure
Sykkylven k.
Und i forb utvidelse av veranda. 2019.
RAPPORT

Vik
Sykkylven k.
Undersøkelse av røys (1980)
RAPPORT

Ikornes
Sykkylven k.
Arkeologisk flateavdekking. 1999
RAPPORT

Vik
Sykkylven k.
Arkeologisk flateavdekking. 1999
RAPPORT

Auremarka
Sykkylven k.
Hva foregikk på Aure i romertiden? 1989
RAPPORT

Strømmetomta
Sykkylven k.
Arkeologiske undersøkelser. 1998
RAPPORT

Storhagen Grepstad
Sykkylven k. 
Arkeologiske undersøkelser 1998.
RAPPORT