Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Norddal kommune

Hovedinnhold

Bjørstadfjellet
Norddal k
Sikringsundersøkesler for fonner og fangstanlegg i Nord kommune 2019.
RAPPORT

Fetegga
Norddal k, Møre og Romsdal
Undersøkelse av bogestiller med slåtte steinartefakter.
Ville fjell, bogastøer og steinredskap – Fetegga i Norddal kommune

Skuset
Norddal k,
Utgraving av strukturer under flatmark. 1992
RAPPORT