Hjem
Forskning
NYHET | Horisont Europa

EU-midler: Første Marie-Curie-tildeling til kunstnerisk forskning

To kunstneriske forskere har fått EU–finansiering til forskeropphold ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) gjennom programmet Marie Skłodowska–Curie Actions (MSCA). I tillegg kommer en klimaforsker til geovitenskap og Bjerknessenteret.

Kesia Decote ved flygelet
Pianisten Késia Decoté er ny Marie Skłodowska–Curie Fellow. Hun er en av tre forskere som har fått Postdoctoral Fellowship fra EU til et forskningsopphold på Universitetet i Bergen i 2021-tildelingen.
Foto/ill.:
Antonio Martins Neto

Hovedinnhold

Marie Skłodowska–Curie Actions – European Postdoctoral Fellowships (MSCA–PF) – er stipender til forskere som vil utvikle karrieren sin gjennom å forske ved en europeisk institusjon. EU finansierer ordningen med rundt to millioner kroner per toårige stipend. Totalt har tre forskere fått Marie Curie–midler ved Universitetet i Bergen i denne runden.

Pianist skal forske på fremføringspraksiser 

Professor i musikk Jill Halstead er faglig mentor for en av forskerne som kommer til Bergen.

Kan du fortelle litt om hvem Késia Decoté er? 
Késia Decoté er en pianist fra Vitoria, Brasil. Hun har en doktorgrad i samtidskunst og musikk fra Oxford Brookes University, Storbritannia. Som solopianist og fortolker av samtidsmusikk har Decoté utviklet en rik og mangfoldig karriere, sier Halstead som videre forteller at Késia Decoté er medgründer og medlem av den avantgarde brasilianske musikkgruppen PianOrquestra – 10 hands and a Prepared Piano, medlem av Oxford Improvisers, og spiller regelmessig i en duo med cellisten Bruno Guastalla. 

–Késia har vært spesielt interessert i å kombinere musikk med andre kunstformer, inkludert performancekunst, video, fotografi, håndverk og installasjon. Nylige prosjekter inkluderer Myths & Visions – en forestilling som kombinerte piano og dans. I det siste har Késia jobbet i nært samarbeid med ulike komponister, promotert nye verk for piano og for lekepiano, og utforsket innovative og engasjerende måter å presentere musikk på.

Hva betyr denne tildelingen for deg og ditt fagmiljø?
–Jeg er svært glad for å få muligheten til å jobbe med Késia på dette viktige prosjektet, og jeg vet at hun vil bidra mye til KMD gjennom sin forskning, kunstneriske arbeid og undervisning. Késia arbeid er viktig for fagmiljøet da hun legemliggjør den typen tverrfaglige arbeid KMD ønsker å utvikle når hun arbeider på tvers av ulike kunstformer og forskningsmetoder. Hun er en viktig stemme i et felt av kunstnerisk praksis som fortsatt mangler mangfold. Hennes arbeid vil således også bidra vesentlig til KMDs arbeid med inkluderingsspørsmål. Késia kom først til KMD som ph.d.–student da hun deltok på et kurs ved Grieg Research School som er et regionalt konsortium av 5 universiteter drevet av Griegakademiet. Hennes suksess i å få tildelt et MSCA-stipend bekrefter dermed forskerskolens viktige rolle som et møtepunkt for tverrfaglig musikkforskning på høyeste internasjonale nivå.

Hva skal hun konkret forske på?

– Å utvikle nye former for deltakelse i digitale fremføringspraksiser som forsterker en følelse av "liveness", dvs. følelsen av å være knyttet til den/de som fremfører og til publikum på en konsert. Prosjektet skal spesielt støtte fargede kvinner og jenter, en publikumsgruppe som oftest er marginalisert fra klassisk, improvisert og eksperimentell musikk. Prosjektet søker å adressere den spesifikke mangelen på muligheter for disse gruppene og fjerne hindringer for deltakelse. På denne måten håper man at prosjektet vil bidra til nye former for fremføring, men også sette i gang en positiv endring mot mer inkluderende og kontekstsensitive kunstneriske praksiser for den post–pandemiske og digitaliserte verden.

Anerkjennelse av det kunstneriske forskningsmiljøet

Dekan Frode Thorsen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er svært fornøyd med at KMD for første gang får Marie Curie–stipender. Han sier at det å få to slike prosjekter til KMD på en gang er en tydelig anerkjennelse av at den kunstneriske forskningen ved UiB oppfattes som både relevant og attraktivt i internasjonal sammenheng. 

Hva tror du har gjort at akkurat dere ved KMD har fått så godt gjennomslag for søknadene?

– Det skyldes nok høy søknadskompetanse og godt samarbeid både i fagmiljøet og i forskningsadministrasjonen, kombinert med at flere i fagmiljøet har et sterkt internasjonalt nettverk, sier han tror det er flere grunner til at disse kandidatene ønsker seg til KMD.

– Jeg tror vi har kommet et godt stykke på vei med å integrere den kunstneriske forskningen på breddeuniversitetet UiB. I tillegg tror jeg Bergen er kjent og attraktiv som kunst– og kulturby og det profiterer KMD på, sier dekan Frode Thorsen, KMD.

Samtidskunstner til Kunstakademiet

Den andre forskeren som kommer til KMD er Budhaditya Chattopadhyay, en samtidskunstner, forsker, forfatter og teoretiker.

Chattopadhyay jobber på tvers av ulike medier, som lyd, tekst og bevegelige bilder, og inkorporerer ulike teknologier som sensorer, AI og maskinlæring, og produserer storskala installasjoner og liveopptredener. I arbeidet sitt tar han opp presserende problemer som klimakrisen, menneskelig intervensjon i miljø og økologi, migrasjon, rase og dekolonialisering.

Klimaforsker til Bjerknessenteret og geovitenskap

Klimaforsker Matthew Osman fra University of Arizona, USA kommer til Institutt for geovitenskap, Mat.nat. og Bjerknessenteret. Osman har doktorgrad i klimavitenskap fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og  Woods Hole Oceanographic Institution.

Forskningsprosjektet heter Past Arctic Sea Ice from Models and Observations (PASIMO), og veileder ved UiB er professor Kerim Hestnes Nisancioglu.

Vil du rekruttere forskere til UiB? Workshop 14. juni.

Marie Sklodowska–Curie Actions – Postdoctoral Fellowshops er lønns– og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. Programmet er en del av EUs forskningsprogram Horisont Europa.

Universitetet i Bergen ønsker talentfulle forskere i starten av sin karriere velkommen til å søke Marie Sklodowska–Curie Postdoctoral Fellowships med et opphold i Bergen. Forskerne søker om stipend sammen med fagmiljøene de skal arbeide ved.

14. juni arrangerer UiB en digital skrivetrenings–workshop for søkere og veiledere, i forkant av søknadsfristen 14. september 2022.
Program og påmelding her:

Vil du reise ut?

Programmet støtter også forskere som ønsker forskningsopphold utenfor Europa og returnerer til en europeisk organisasjon (Global Fellowships).

Kontakt forskningsrådgiveren på ditt fakultet eller institutt hvis du vil søke. Corina Guder i Forsknings– og innovasjonsavsdelingen kan gi mer informasjon.