Hjem
Forskning
Horisont 2020

Prosjekter

Forskning ved UiB
Foto/ill.:
EC

Hovedinnhold

ProgramTittelEnhet 

MSCA-COFUND

SEAS - Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Societal Challenge 6

PROTECT - The Right to International Protection

Institutt for sammenliknende politikk

FET-Open

Nanolace

Institutt for fysikk og teknologi

Societal Challenge 5

COMFORT - Our common future ocean in the earth system

Geofysisk institutt

Societal Challenge 2

TRIATLAS - Tropical and south atlantic climate-based marine ecosystem prediction for sustainable management

Geofysisk institutt

Societal Challenge 6

TROPICO - Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

MSCA-RISE

WiseFeed - Improving sustainability and performance of aquafeeds

Institutt for biovitenskap

ICT

CANDID - Checking Assumptions aND promoting responsibility in smart Development 

Senter for vitenskapsteori

Societal Challenge 2

SponGES - Deep-sea Sponge Grounds Ecosystems of the North Atlantic

Institutt for biovitenskap

Societal Challenge 1

Ultradian - Ultradian Hormone Diagnostics

K2