Hjem
Forskning

VIS – Innovasjon og kommersialisering

VIS (Tidligere Bergen Teknologioverføring) hjelper forskere og vitenskapelige ansatte ved UiB med å kommersialisere forskningsresultater og sikre rettigheter.

Hovedinnhold

UiB er medeier i VIS (,tidligere Bergen Teknologioverføring), som arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av et titalls forskningsinstitusjoner i Bergensregionen. VIS hjelper forskerne og forskningsinstitusjonene med å kommersialisere forskningsresultater, slik at kunnskap og oppfinnelser kommer enkeltmennesker, samfunnet og næringsliv til gode.

VIS sitt kjerneområde er forretningsutvikling. De bistår blant annet med å evaluere det innovative og kommersielle potensialet, skaffe finansiering, vurdere patentering, gi juridisk assistanse ved forhandling av lisensavtaler og inngåelse av kontrakter, å finne samarbeidspartnere, etablere nye selskaper og profilere prosjektet.

VIS samarbeider tett med juridiske rådgivere ved Forskningsadministrativ avdeling (FA) i prosjekter som involverer søknader, avtaler og kontrakter for eksternt finansierte prosjekter med innovativt potensiale ved UiB.

Er du ansatt ved UiB og brenner inne med en god idé? Se mer informasjon om VIS, kommersialisering og innovasjon på Ansattsidene.

VIS eies av Universitetet i Bergen (33,4%), Helse Bergen (33,4%), Siva (14,8%), Havforskningsinstituttet (14,5%) og Høgskolen i Bergen (3,8%).