Hjem
Forskning i Front

Bidragsytere

Forskning i Front samler unge og etablerte forskere og formidlere fra hele Universitetet sammen med noen av våre aller beste musikalse utøvere.

Hovedinnhold

Frank Aarebrot

Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved UiB og en av de aller mest kjente formidlerne ved Universitetet i Bergen. I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble han invitert av Studentersamfunnet i Bergen til å holde foredraget 200 år på 200 minutter. I 2014 fikk han Forskningsrådets Formidlingspris for sin levende og nyskapende formidling.

 

Aslak Sira Myhre

Myhre er Nasjonalbibliotekar, tidligere politiker, leder for Foreningen Les! og leder av Litteraturhuset i Oslo. 

 

Bjørn Arvid Bagge

Bagge er universitetsbibliotekar og historiker ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en rekke artikler om Bergens historie og var rådgiver til NRKs historiske realityserie Anno. I år kom hans bok En guide til Bergen anno 1765.

 

Marthe Tolnes Fjellestad

Fjellestad er universitetsbibliotekar og fotohistoriker ved Universitetsbibliotekets billedsamlinger. Hun har skrevet flere artikler innen fotohistorie og har vært ansvarlig for utstillingen til arrangementet. Fjellestad er også en av de sentrale personene tilknyttet Spesialsamlingene til UiBs digitale portal Marcus.

 

Helle Sjøvaag

Sjøvaag er postdoktor på NFR-prosjektet ”Journalistiske nyorienteringer” ved Infomedia. Postdok-prosjektet tar for seg journalistikkens strukturelle forutsetninger i en tid med store endringer innen teknologi, økonomi og regulering. Sjøvaag ser særlig på forholdet mellom eierskap og innhold i avissektoren, med fokus på Schibsteds regionaviser.

 

Trond Markestad

Markestad er professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Han er vinner av Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling 2014. I 2012 ble han ridder av St.Olavs orden for sin innsats innen nyfødtmedisin.

 

Eli Hausken

Hausken er undervisningsleder og museumspedagog ved Universitetsmuseet i Bergen. Hun har ansvar for museets skoletjeneste og publikumsarrangemen. Hør intervju av Hausken på u-dannet.

 

Cecilie Gudveig Gjerde

Gjerde er doktorgradskandidat i odontologi og årets nasjonale vinner av Forsker Grand Prix. Cecilie Gudveig Gjerde er tannlege og utdannet oral kirurg og har i flere år arbeidet med pasienter som av ulike årsaker har behov for å fått nytt kjevebein. I sitt doktorgradssprosjekt har hun forsket på om det er mulig å ta i bruk stamceller for å bygge nytt bein i munnhulen.

 

Gunnstein Akselberg

Akselberg er professor i nordisk språk ved Universitetet i Bergen. Han er vinner av Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling 2013. Akselberg har vært aktiv i språkspalten "Snakk med Oss" og i språkcafeen på Litteraturhuset i Bergen. Som formidler og folkeopplyser har hans engasjement for språkets viktighet for kommunkasjon i samfunnet nådd ut til et bredt publikum.

 

Kikki Kleiven

Kleiven er klimaforsker og førsteamanuensis ved Bjerknessenteret for Klimaforskning. Hun er en aktiv foredragsholder og bidrar sterkt i den offentlige klimadebatten som formidler i ulike fora, som for eksempel twitter

 

Tina Søreide

Søreide er tidligere forsker ved juridisk fakultet og CMI ved UiB og jobber nå som førsteamanuensis ved Norges Handelshøgskole. Hun har forsket mye innen korrupsjon og vært aktiv i OECD og Verdensbanken.

 

Jill Walker Rettberg

Rettberg er professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen. Hun fikk Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling i 2005 for sitt engasjement som forskningsblogger. Rettberg forsker på hvordan vi representerer oss selv på nettet og på hvordan vi forteller på nettet. Hennes siste bok, Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves, kom ut på Palgrave i oktober 2014 og tar for seg tre typer selvrepresentasjon på nettet: visuelt (som med selfies), skriftlig (som med blogging og i mange sosiale medier) og kvantitativt (som med aktivitetsmålere og lifelogging apps som genererer grafer, kart og visualiseringer). Boken kan lastes ned gratis. Jill Walker Rettberg har blogget på jill/txt siden oktober 2000, hun var Norges første forskningsblogger og er aktiv på twitter.

 

Helge Drange

Drange er oseanograf og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning, han er tidligere forskningsdirektør ved Nansensenteret og leder for forskningsprosjektet EarthClim. Han fikk Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling i 2010 for sin sterke innsats som formidler av klimaforskning. Drange var  FNs klimapanels fjerde hovedrapport.

 

Kenneth Hugdahl

Hugdahl er professor ved Psykologisk fakultet i Bergen og leder forskergruppen for hjerneforskning fMRI-gruppen i Bergen. I 2013 ble Hugdahl tildelt Meltzerprisens ærespris. Han mottok Forskningsrådets pris for fremragende forskning (Møbiusprisen) i 2014 for "banebrytende innsats innenfor nevrovitenskap ved å benytte en tverrvitenskapelig tilnærming." Les Hubrointervjuet med Kenneth Hugdahl her.

 

 Nikolai Østgaard

Østgaard er professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen og leder for Birkelandsenteret for romforskning. Senteret fikk status som Senter for Fremragende Forskning av Forskningsrådet i 2012 og midler fra det Europeiske forskningsrådet (ERC).