Hjem
Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

For marinvitenskapelig feltarbeid disponerer GEO et stort spekter av utstyr til geologisk og geofysisk instrumentering. Dette omfatter sedimentprøvetakere (gravity-, multi-, box- og calypso corer), seismiske systemer (f.eks. mobil chirp, luftkanoner, hydrofonkabler, OBS’er) og ROV- Ægir 6000 for dypvannsoperasjoner. I tillegg har GEO tilgang til havforskningsfartøyene «G.O. Sars» og «Kristine Bonnevie» samt kystfartøyet «Hans Brattstrøm».