Hjem

Institutt for geovitenskap

Historie

Carl Fredrik Kolderup

Carl Fredrik Kolderup var født i Bergen. Han ble cand. real i geologi ved Universitetet i Kristiania i 1892, som første elev under professor W.C. Brøgger. I 1896 ble han ansatt som stipendiat og ansvarlig for de geologiske samlingene ved Bergens Museum – som den første geolog i fast stilling på Vestlandet – og avsluttet sin karriere som professor og direktør for Bergens Museum i 1939. Han var leder for norske jordskjelvundersøkelser fra 1899, og i 1905 fikk han opprettet landets første jordskjelvstasjon i Bergen. Kolderup tok sin doktorgrad med tittel «Bergensfeltet og tilstøtende trakter i senglacial og postglacial tid» i 1908, men var i tillegg svært aktiv i utforsking av berggrunnen på Vestlandet. Studier av anortositter, kambro-siluriske bergarter og devonfeltene var hans viktigste bidrag til Vestlandets geologi.
Den prisbelønte avhandlingen «Geology of the Bergen Arc System» ble utgitt sammen med sønnen Niels-Henrik i 1940.
I 1914 ble han professor og direktør ved Bergens Museum – og i 1916 ordfører i Bergen. Kolderup var også en bærende kraft i oppbygging av de geologiske samlingene i museet og var en engasjert og humørfylt formidler av sitt fag.