Hjem
Institutt for geovitenskap
Earth Model Award 2018

Masterstudent fra UiB Geo vinner Earth Model Award 2018

Feltarbeid med drone i Brushy Basin-leddet i Utah. Foto: Christian Haug Eide
Feltarbeid med drone i Brushy Basin-leddet i Utah.
Foto/ill.:
Christian Haug Eide

Hovedinnhold

Institutt for Geovitenskap er glade for å kunne fortelle at vår tidligere masterstudent Aasmund Løvestad har vunnet førsteprisen i Earth Model Award 2018, som blir delt ut av  Landmark med støtte av Geological Society of London. Prisen tildeles for oppgaven 'Mudstone-rich Fluvial Systems as Reservoirs: The Brushy Basin Member of the Morrison Formation, Eastern Utah’, som han gjorde med førsteamanuensis Christian Haug Eide som veileder.

I oppgaven ville Aasmund finne ut hvordan slamrike elveavsetninger fungere som reservoarer, og undersøkte derfor fremragende blotninger av det jurassiske Brushy Basin-leddet i Utah ved hjelp av droner, modelleringsprogrammer og godt gammeldags feltarbeid. Oppgaven var støttet av Trias North-prosjektet.

Prisen er på 2500$, og gir også reise og opphold til konferansen Life 2019 i Houston i USA, der Aasmund får presentere resultatene fra studien. 2500$ går også til Institutt for geovitenskap, der pengene skal brukes til studiefremmende aktiviteter. 

Prisen er opprettet for å fremme samarbeid mellom industri og akademia ved å belønne utmerket arbeid på masternivå. 
Aasmund har jobbet som geolog i AkerBP siden oppgaven ble fullført i 2018. 

Oppgaven er åpent tilgjengelig på BORA, Bergen Open Research Archive her