Hjem
Institutt for geovitenskap
SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er geologi og geofysikk?

Hva vil du lære hvis du begynner å studere geovitenskap (geologi eller geofysikk) ved Universitetet i Bergen?

Geologi og geofysikk
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hva er geologi?

Geologi er læren om hvordan jorden ble dannet, hvordan den er bygget opp og hvordan den stadig er i forandring. Det betyr at geologi tar for seg veldig mange ulike tema; alt fra jordens kjerne, mantel og skorpe, fjellkjeder, jordskjelv og vulkaner, til dyphavet, klima og atmosfæren. Visste du at vi på UiB også forsker på geologien på andre planeter?  

Hva er geofysikk? 

Geofysikk handler om jordas fysikk, og gjennom geofysikk studerer vi jordas oppbygning og prosesser ved hjelp av matematikk, fysikk og programmering og modellering. Ved å bruke av seimiske bølger kan vi skape bilder av jordas indre, slik man bruker røntgen og ultralyd for å avbilde menneskekroppen. Visste du at det var gjennom studier av jordskjelvbølger at man oppdaget jordas kjerne?

Hva vil du lære hvis du begynner å studere geovitenskap ved Universitetet i Bergen?

På vårt studieprogram vil du lære om en rekke spennende og samfunnsaktuelle temaer. Her vil du lære om jordas oppbygging og historie, de geologiske, fysiske, kjemiske og biologiske prosessene som virker på jorda, om energi, mineralressurser og bærekraftig utnyttelse av disse, om is, hav, klima og miljø, om geofarer og naturkatastrofer, og om ekstreme livsformer og livets utvikling på jorda. Andre temaer du vil lære mer om er: 

 • Grotter - visste du at det er flere grotter i Rana (Nordland) enn i noe annet sted i Nord-Europa?
 • Vulkaner - visste du at verdens nordligste, aktive vulkan ligger på Jan Mayen i Norskehavet? 
 • Vulkaner under vann (midthavsrygger, hydrotermale felt)
 • Isbreer - visste du at det er i isbreer vi finner den største forekomsten av ferskvann på jorda?
 • Fossiler - visste du at de eldste fossilene som er funnet er av bakterier?
 • Fjellkjededannelse - visste du at en fjellkjede dannes når to kontinenter kolliderer?  
 • Skred (snø, stein, undersjøiske) - visste du at verdens største undersjøiske skred ble utløst like utenfor norskekysten og har fått navnet Storeggaskredet?
 • Jordskjelv - visste du at det største jordskjelvet som noensinne er registrert i Norge hadde en styrke på 6.8 (Mw) og skjedde nært Jan Mayen i 2018?

Les også: Dette bør du vite om geologi-studiet

Bruker vi "stein" til andre ting enn å lage pukk, grus, sand og murstein? 

Bergarter, mineraler og sjeldne jordarter brukes i det meste du ser rundt deg som ikke er treverk eller tekstiler. Alt fra batterier, lyspærer, vinduer, biler og heisekraner, via nettbrett, mobiltelefoner, klokker og datamaskiner, til tannkrem, sminke, maling og medisiner.

Hva er en isbre?

En isbre er en stor masse av is og snø. Den vokser og minker avhengig av årstid og langtidsklima, men forblir gjennom hele året. Breen beveger seg sakte nedover dalene ved hjelp av tyngdekraften, og er med på å forme landskapet vårt ved å "slipe" underlaget den beveger seg over. 

Hvorfor råtner ikke fossiler? De er tross alt veldig gamle! 

Det skal en del tilfeldigheter til for at vi skal få dannet fossiler. Først og fremst er det viktig at organismen blir raskt begravd av sand, leire eller andre sedimenter når den dør, slik at den ikke blir spist av åtseletere eller mikroorganismer. For at organismen ikke skal råtne er det avgjørende at organismen begraves i et oksygenfattig miljø. Mangelen på oksygen gjør det vanskelig å leve for bakterier som bryter ned organismer gjennom forråtnelse, og dermed kan organismen bevares.

Hvor gammel er jorda?

Jorda er ca. 4,6 milliarder år gammel! De eldste bergartene på jorda er litt yngre enn dette, ca. 4 milliarder år gamle, mens den eldste meteoritten man har datert faktisk er eldre enn jorda - hele 7 milliarder år gammel. Norges eldste bergarter er ca. 3 milliarder år gamle, og er funnet sør for Lakselv i Finnmark.

Er det flest jenter eller gutter som studerer geovitenskap?

Ved UiB er det ca. like mange jenter og gutter som begynner å studere geovitenskap hvert år. 

Hva kan jeg jobbe med når jeg har utdannet meg til geolog eller geofysiker?

Som geolog eller geofysiker kan du jobbe med veldig mye forskjellig. Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet og jobber blant annet med:

 • bygging av veier, tunneler og annen infrastruktur

 • kartlegging og forebygging av geofarer og naturkatastrofer som ras, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd

 • klimaendringer og global oppvarming
 • utvinning av mineraler og metaller som brukes i alt fra elektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, lyspærer, sminke, tannkrem, biler, skip, fiberoptiske kabler og mye mer
 • undervisning i grunnskolen, på videregående skoler og på universiteter og høyskoler
 • kartlegging og utvinning av energiressurser, som olje og gass, jordvarme, geologisk lagring av CO2, hydrogen, naturgass, og å utvikle nye, fornybare energiformer for fremtiden
 • utforskning og forvaltning av kystområder, kontinentalsokkelen og dyphavet
 • kartlegging og utnyttelse av grunnvannsressurser, og drikkevann til samfunn og byer over hele jorda