Hjem
Institutt for geovitenskap
Olav Thon Stiftelsens pris 2020

Olav Thon Stiftensen Pris 2020

Torsdag 5. mars mottok Helga (Kikki) Fleshe Kleiven og Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, Olav Thon prisen 2020 for prosjektet: «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.»

Olav Thon Stiftensens pris 2020
Helga Flesche Kleiven og Ulysses Ninnemann mottok Olav Thon prisen 2020
Foto/ill.:
Terje Heiestad, UiO

Hovedinnhold

Helga (Kikki) Fleshe Kleiven  og Ulysses Ninnemann var blant årets vinnere av Olav Thon Stiftelsens prisutdeling for 2020.

Prosjektet «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.»
Ansvarlige: Førsteamanuensis Helga Flesche Kleiven og professor Ulysses Ninnemann, Institutt for Geovitenskap og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen.

Prosjektets hovedformål er å utvikle et modulbasert kurs i maringeologi og pale- oseanografi med fokus på tredimensjonale kompetanseforståelse, der kompetanse er summen av kunnskaper (å vite), ferdigheter (å gjøre) og forståelse (å skjønne).
Kompetanse i maringeologi og paleoseanografi skal oppnås gjennom forskningsbasert undervisning, trening og erfaring i marine felt og laboratorieteknikker.

Kurset vil bli utviklet over tre år og vil bli avholdt på Institutt for Geovitenskap, på UIB sin marine feltstasjon på Espegrend og ombord på FF G.O. Sars. Faglig og sosialt felleskap mellom studenter, forskere, mannskap og teknisk personell til lands og til havs vil bygge gode nettverk for deltagerne og gi erfaring i teambasert læring.

Prosjektet støttes med i alt NOK 1,45 milloner over 3 år.