Hjem
Institutt for geovitenskap
Datalagring

Datalagring for prøvemateriale

Lab-IT – Løsning for sikker datalagring og datahåndtering 

Hovedinnhold

Ved Institutt for geovitenskap er alle lab- instrumenter tilkoblet en server driftet av UiBs IT-avdeling.
Overføringen går via lokalt nettverk (LAN). 
Rådata overføres fortløpende fra instrument-PC til UiB server. 
Bearbeidelse av rådata gjøres ved opp-lasting av data fra server.
Løsningen innebærer sikker lagring (speiling), samt langtidslagring (lagring + backup).
Det innebærer også mulighet for fjerntilgang til data og instrument.