Hjem
Institutt for geovitenskap
Ny instituttleder

Ny instituttleder ved Institutt for geovitenskap

Professor Atle Rotevatn er den nye instituttlederen ved Institutt for geovitenskap (GEO), UiB. Første offisielle arbeidsdag var 3 januar, men han er ikke helt ny ved GEO.

Overrekkelse av kontornøkkel
Foto/ill.:
Linling Chen

Hovedinnhold

Professor Atle Rotevatn er den nye instituttlederen ved Institutt for geovitenskap (GEO), UiB. Første offisielle arbeidsdag var 4 januar, men han er ikke helt ny ved GEO. Atle tok sin Cand.mag.-grad ved GEO i 2002, før han dro over fjellet til UiO i og fikk sin Cand.Scient.-grad i strukturgeologi i 2004. I 2007 tok han doktorgraden i strukturgeologi her ved GEO. Etter endt doktorgrad jobbet Atle i olje og gass-industrien i noen år, før han igjen vendte tilbake til forskning. 

Her på GEO har Atle vært fast ansatt siden 2011, som professor siden 2013, og tilbrakte i 2017-2018 et år på forskningstermin ved University of Otago i New Zealand. Som forsker har Atle jobbet med problemstillinger innenfor strukturgeologi, tektonikk og bassengdannelse. Han jobber feltbasert i Malta, Utah, Taiwan, Grønland og New Zealand, og med tolkning av seismikk og brønndata. Han er dessuten svært engasjert i undervisningsspørsmål, og ble nylig tildelt FUND-status (Fremragende UNDerviser) fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nå som Atle inntar lederstolen har han akkurat avsluttet en seks måneder lang forskningstermin, som denne gangen ble hjemme i Bergen på grunn av Covid-pandemien.

-    Jeg gleder meg virkelig til å lede GEO de neste 4 årene! Vi har et fantastisk lag av medarbeidere i ulike typer stillinger, og et stort korps av studenter som vi gleder oss over å utdanne og ta vare på gjennom studietiden. Vi er også inne i en brytningstid for faget, så det er en svært spennende tid å komme inn og lede GEO.

Vår forrige instituttleder, Ingunn Hindenes Thorseth, går tilbake som professor i forskergruppen geokjemi og geobiologi og Senter for dyphavsforskning, hvor hun arbeider med ulike miljørettete problemstillinger. Hun er for eksempel tilknyttet det nye prosjektet - Eco-Safe Ridge Mining.

Instituttet ønsker Ingunn lykke til i sitt videre arbeid, og ønsker Atle velkommen som instituttleder!