Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny instituttleder

Ny instituttleder ved Institutt for geovitenskap

Professor Atle Rotevatn er den nye instituttlederen ved Institutt for geovitenskap (GEO), UiB. Første offisielle arbeidsdag var 3 januar, men han er ikke helt ny ved GEO.

Overrekkelse av kontornøkkel
Photo:
Linling Chen

Main content

Professor Atle Rotevatn er den nye instituttlederen ved Institutt for geovitenskap (GEO), UiB. Første offisielle arbeidsdag var 4 januar, men han er ikke helt ny ved GEO. Atle tok sin Cand.mag.-grad ved GEO i 2002, før han dro over fjellet til UiO i og fikk sin Cand.Scient.-grad i strukturgeologi i 2004. I 2007 tok han doktorgraden i strukturgeologi her ved GEO. Etter endt doktorgrad jobbet Atle i olje og gass-industrien i noen år, før han igjen vendte tilbake til forskning. 

Her på GEO har Atle vært fast ansatt siden 2011, som professor siden 2013, og tilbrakte i 2017-2018 et år på forskningstermin ved University of Otago i New Zealand. Som forsker har Atle jobbet med problemstillinger innenfor strukturgeologi, tektonikk og bassengdannelse. Han jobber feltbasert i Malta, Utah, Taiwan, Grønland og New Zealand, og med tolkning av seismikk og brønndata. Han er dessuten svært engasjert i undervisningsspørsmål, og ble nylig tildelt FUND-status (Fremragende UNDerviser) fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nå som Atle inntar lederstolen har han akkurat avsluttet en seks måneder lang forskningstermin, som denne gangen ble hjemme i Bergen på grunn av Covid-pandemien.

-    Jeg gleder meg virkelig til å lede GEO de neste 4 årene! Vi har et fantastisk lag av medarbeidere i ulike typer stillinger, og et stort korps av studenter som vi gleder oss over å utdanne og ta vare på gjennom studietiden. Vi er også inne i en brytningstid for faget, så det er en svært spennende tid å komme inn og lede GEO.

Vår forrige instituttleder, Ingunn Hindenes Thorseth, går tilbake som professor i forskergruppen geokjemi og geobiologi og Senter for dyphavsforskning, hvor hun arbeider med ulike miljørettete problemstillinger. Hun er for eksempel tilknyttet det nye prosjektet - Eco-Safe Ridge Mining.

Instituttet ønsker Ingunn lykke til i sitt videre arbeid, og ønsker Atle velkommen som instituttleder!