Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Karita Anneli Kajanto

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"The impact of ice-ocean interaction on glacier stability"

Opponenter:

  1. Professor Ginny Catania ved Jackson School of Geosciences, University of Texas, USA
  2. Professor Stewart Jamieson ved Department of Geography, Durham University, Storbritannia

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Ann Victoria Rowan

Disputasleder

Førsteamanuensis Andreas Born

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.