Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Hva sier oss seismiske data om reservoaregenskaper?

Saskia Tschache disputerte torsdag 28. september for doktorgraden med avhandlingen «Quantitative seismic interpretation in thin-bedded geology using full-wavefield elastic modelling».

Bilde fra disputasen med Saskia Tschache, veiledere og opponenter
Professor Alexei Stovas ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, og dr. Helene Hafslund Veire, Aker BP, var opponenter, mens professor Tor Arne Johansen var internt medlem av komiteen. Disputasen ble ledet av professor Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap.
Foto/ill.:
Anders Bjørnson Kulseng

Hovedinnhold

Saskia Tschache disputerte torsdag 28. september for doktorgraden med avhandlingen «Quantitative seismic interpretation in thin-bedded geology using full-wavefield elastic modelling».

Professor Alexei Stovas ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, og dr. Helene Hafslund Veire, Aker BP, var opponenter, mens professor Tor Arne Johansen var internt medlem av komiteen. Disputasen ble ledet av professor Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Einar Iversen ved Institutt for geovitenskap, dr. scient. Vetle Vinje fra CGG, samt dr. Jan Erik Lie ved Aker BP.

Her er lenke til pressemeldingen

Institutt for geovitenskap gratulerer!