Hjem
Institutt for geovitenskap

BEREDSKAP GEO

Hovedinnhold

Nødtelefonnummer

  • Brann 110

  • Politi 112

  • Ambulanse 113


UiB skal varsles ved alvorlige hendelser som involverer ansatte, studenter eller bydningsmasse. Ring vakttelefon 55 58 80 81 - hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

Instituttet må varsles ved alle hendelser:

  • Resepsjon: 55 58 36 00 (i arbeidstiden)

  • Instituttleder Atle Rotevatn:  55 58 33 90, mobil nr 481 09 959

  • Administrasjonssjef Andrea Grimnes: 55 58 33 00, mobil nr 971 72 904