Hjem
Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

Nødtelefonnummer

  • Brann 110

  • Politi 112

  • Ambulanse 113

 

UiB sitt nødnummer er 55 58 80 81 - hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

I arbeidstiden kan/bør også instituttet varsles:

  • Resepsjon: 55 58 36 00

  • Instituttleder Ingunn Hindenes Thorseth: 55 58 34 28, mobil nr 41 52 86 83

  • Administrasjonssjef Andrea Grimnes: 55 58 33 00, mobil nr 971 72 904